"โฆษณา" ถึงเวลาต้องเปลี่ยน

“ผู้ชมทีวีเปลี่ยนไป ด้วยอุปกรณ์สื่อสารทันสมัย ทำให้ผู้ชมไม่ได้ติดอยู่แค่จอทีวี แต่ยังเข้าเครือข่ายสังคมออนไลน์ เมื่อผู้ชมเปลี่ยน นักโฆษณาจะสื่อสารเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไป” วิทวัส ชัยปาณี กล่าว

Related News : “โฆษณา”ทราบแล้วต้องเปลี่ยน