ถ้าเจอ In-flight advertising แบบนี้คุณจะ

โฆษณาที่ไม่ใช้คำพูดแต่ทำให้คนมีปฏิกิริยาหลากหลายล่าสุดของดูเร็กซ์ (Durex) ของประเทศโปแลนด์ นอกจากแสดงความเป็นสุดยอดครีเอทีฟของการเลือกพื้นที่โฆษณาที่ผู้บริโภคไม่สามารถ skip และเต็มใจดูแล้ว ยังต้องบอกว่าโฆษณานี้ เป็นโฆษณาที่ก้าวข้ามพรมแดนทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง เพราะเชื่อว่าไม่ว่าเอาไปฉายที่ไหนก็เข้าใจกันทันทีว่าอะไรเป็นอะไร ทั้งตัวสินค้าและวิธีใช้