การเติบโตก้าวกระโดดของ eBook/ Digital Format

Computer, มือถือ SmartPhone และ Tablet ทำให้การอ่านข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ Digital สะดวกในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้ตลอดเวลา ทุกที่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชัดเจนในธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ก็คือ การคืบคลานแทนที่ของ Digital Format รูปแบบข้อมูล ในรูปแบบดิจิตอลที่สามารถคงอยู่และเปลี่ยนสภาพไปตามอุปกรณ์ที่ใช้ได้ง่ายและสะดวก ถึงเวลาที่ 1 Content อาจหมายถึงหนังสือและบทความ 1 ชิ้น จะกระจายสู่ทุก Platform หลากหลายที่มีในท้องตลาดปัจจุบัน

ตลาด Tablet ที่มีมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งต้องยกให้ ประชากรชาว US ที่ตัวเลขปี 2011 มีผู้ใช้ iPad มากกว่า 28 ล้านเครื่อง และปลายปี 2012 จะมีมากถึง 53.2 ล้านเครื่อง โตขึ้นเป็นสองเท่า (eMarketer) นี่ยังไม่นับรวม Amazon Kindle ที่ครองใจชาว US เช่นเดียวกัน รวมๆ แล้วชาวสหรัฐฯ เป็นตลาด Tablet ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดนี้ ซึ่งบอกแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ได้เพราะกำลังก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือ Digital Age ยุคที่ eBook จะแทนที่สิ่งพิมพ์รูปแบบเดิม

ผลสำรวจเมื่อสิ้นปี 2011 ในประเด็นของการอ่านข้อมูลข่าวสารที่เป็น Digital Format รูปแบบการอ่านดิจิตอล ปรากฏว่า 43% ของชาวสหรัฐฯ ที่อายุมากกว่า 16 ปี บอกว่าทุกวันนี้ การรับข้อมูลข่าวสารช่องทางหลักผ่าน eBook Reader และ Tablet Computer รวมถึงมือถือ SmartPhone ซึ่งมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบเดิมๆ และมีแนวโน้มสูงขึ้น

ประกอบกับงานวิจัยของ Pew Research Center บริษัทด้านการค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของชาวอเมริกัน แสดงกราฟเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านซึ่งสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการอ่านที่ชัดเจนระหว่าง eBook และหนังสือปกติ การเปลี่ยนแปลงของ eBook ได้ข้ามผ่านการอ่านหนังสือในรูปแบบเดิมๆ ไปแล้วครับ ผู้อ่านมากกว่าครึ่ง เปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านหนังสือก่อนนอนมาอ่านบน eReader อย่าง Kindle  และ iPad  ถึง 45% มีอีก 43% ยังคงอ่านหนังสือพิมพ์รูปเล่ม ซึ่งมากกว่า 2% แล้ว มีเพียงการอ่านหนังสือร่วมกับเด็กๆ เท่านั้น ที่โดยส่วนใหญ่ยังคงอ่านผ่านหนังสือนิทานรูปแบบเดิม

อีกหนึ่งเสียงยืนยันที่ชัดเจนเรื่องการแทนที่อย่างรวดเร็วของ Digital Format ก็คือ Amazon เว็บไซต์ขายหนังสือออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของโลก มีรายงานตัวเลขหนังสือที่ขายได้ในช่วงปีที่ผ่านมา พบว่า Top bookseller บน Amazon หนังสือที่เป็นเวอร์ชั่น eBook Kindle นั้นสามารถขายได้มากกว่าหนังสือพิมพ์เล่ม มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หนังสือกระดาษมียอดขายลดลง อย่างเห็นได้ชัด

เหตุผลที่คนบางส่วนยังอ่านหนังสือแบบเดิม ยังมีเด็กรุ่นใหม่ๆ อีกหลายคนที่ยังยอมรับว่าตัวเองยังอ่านหนังสือแบบเดิมมากกว่าแบบดิจิตอล ทั้งที่ๆ มีความเห็นว่า eBook มีความสะดวกกว่า ในหลายๆ เรื่องโดยการสอบถามส่วนใหญ่พบว่าสาเหตุที่ยังคงอ่านหนังสือแบบเดิมก็คือ โดยส่วนใหญ่บอกว่า สำหรับหนังสือที่เป็น eBook นั้นจำเป็นต้องซื้อเพื่อเป็นเจ้าของ ไม่สามารถหยิบยืมได้ ซึ่งในบางครั้งการหยิบยืมหนังสือ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และการยืมหนังสือก็สะดวกมากกว่าในการยืมผ่านห้องสมุดที่เป็นสมาชิก แต่แนวโน้มบริการใหม่ๆ ก็เริ่มเปิดให้เช่า eBook ด้วยเช่นกัน รวมถึงห้องสมุดในหลายๆ ที่เริ่มนำการยืม eBook เข้ามาใช้เพราะสะดวกและรองรับผู้อ่านได้มากกว่า

ข้อดีของหนังสือดิจิตอลสามารถทำซ้ำในต้นทุนที่ถูกกว่า เพื่อกระจายให้ผู้อ่านได้จำนวนมากกว่าหนังสือแบบพิมพ์เล่ม ที่ต้องซื้อจำนวนมากเพื่อรองรับจำนวนผู้อ่าน ยิ่งเมื่อเป็นห้องสมุดสาธารณะการเตรียมหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการเป็นเรื่องยาก eBook จึงเป็นคำตอบในการแก้ปัญหานี้ด้วยเช่นกัน และมีการนำมาใช้จริงแล้ว ในบริการห้องสมุดประชาชนของ สหรัฐอเมริกา เริ่มมีบริการให้ประชาชนสามารถยืม eBook ได้แล้ว เพียงแต่โดยส่วนมากสูงถึง 62% ไม่ทราบว่ามีบริการนี้

 

ศึก eReader ระหว่าง Amazon และ iPad / Kindle vs Nook

ตอนนี้ยังก้ำกึ่งในการนิยามการแบ่งระหว่าง Tablet และ eReader บ้าง แต่โดยส่วนมากการจำกัดความของสองคำนี้มักเป็นเรื่องเดียวกันเนื่องจาก eReader มักแฝงมาอยู่ใน Tablet ความสามารถในการอ่านไฟล์ดิจิทัล และหนังสือดิจิทัลได้ คู่แข่งสำคัญสำหรับตลาดนี้มีอยู่ 3 รายใหญ่ ซึ่งก็คือ iPad , Amazon Kindle และ Android ซึ่งในรายที่สามยังไม่แข่งแกร่งนักในการเป็น  eReader ทำให้ศึกนี้ยังเป็นของสองรายใหญ่ Amazon และ iPad ที่กำลังช่วงชิงตลาด แต่จะว่าไปสองคู่ชกนี้อาจจะไม่ได้เป็นมวยที่เหมาะสมเท่าไหร่นักเนื่องจาก Positioning และ กลุ่มลูกค้าไม่ใช่คู่แข่งกันตรงๆ  เพราะดูจากอายุภาพรวมของผู้ใช้ Kindle โดยส่วนมากเป็นคนที่มีอายุ  มากกว่า 45 ปี ราคาที่แตกต่างกันทำให้ Position ในตลาดแตกต่างกันชัดเจน แต่ถ้าจะจับคู่ชนด้าน  eReader ที่ชัดเจนต้องเป็น คู่ Amazon และ Nook จาก Barns and Noble ซึ่งดูคู่แข่งอย่าง Nook จะก็ยังไม่มีทีท่าจะสามารถสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองเหนือหว่า Amazon ได้ ในตลาดนี้แนวโน้มยังคงสูงขึ้น ซึ่งจะไปในทิศทางเดียวกันกับในตลาด  Application และ eBook

ภาพรวมในตลาดของ Tablet และ eReader แนวโน้มไปในทิศทางทางเดียวกันซึ่งเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะพฤติกรรมของผู้บริโภค จำนวนการเติบโตของ Platform ในตลาด และตัวเลขยอดขาย หนังสือ eBook เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน Digital Content กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของการตลาดดิจิทัล และกลายเป็นสินค้าที่สำคัญที่ต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับ Platform และ ผู้บริโภคยุคใหม่ หลายๆธุรกิจกำลังพูดถึง Digital Asset ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้ ซึ่ง Digital Asset ในปัจจุบันนี้จำเป็นต้องสามารถรองรับทุก Platform ที่มีให้ได้รวมถึง ธุรกิจสิ่งพิมพ์ สื่อที่ Content ต้องปรับตัวให้รองรับการเข้าถึงได้หลายรูปแบบเช่นกัน ผู้บริโภคยุคใหม่จะถือ Print Book หนังสือที่พิมพ์เล่มน้อยลงและถือ Tablet มากขึ้นรวมถึงรายจ่ายในการซื้อ Digital Content ที่เพิ่มขึ้นด้วย

cellpadding=”2″ cellspacing=”2″>

สังเกตุพฤติกรรมจากหนังสือที่อ่านเล่มล่าสุด
(Pew Research Center) 48% บอกว่าเล่มล่าสุดที่อ่านเพราะซื้อมา
ตอนที่ได้เป็นเจ้าของ eBook Reader และ Tablet 24% ยืมมาจากคนในครอบครัว
หรือเพื่อนร่วมงาน 14% ยืมมาจากห้องสมุด 13% ได้มาจากแหล่งๆ อื่นๆ