สื่อโฆษณาครึ่งปีแรกโตแค่ไหน

โฆษณาครึ่งปีแรกโต
56,000 ล้านบาท คือ ยอดในการซื้อสื่อโฆษณาครึ่งปีแรก 2012
6.4%  คือ อัตรายอดซื้อสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2011
1,000 -1,400 ล้านบาท คือ ยอดโฆษณาในเคเบิลทีวี และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
ช่วงไหนจะกลับมาคึกคัก
มกราคม ยอดโฆษณาไม่คึกคัก
กุมภาพันธ์-มิถุนายน โฆษณากลับมาสดใส
ฟุตบอลยูโร : ช่วยผลักดันให้การซื้อสื่อโฆษณาโตขึ้นทั้งในเคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม หนังสือพิมพ์
โฆษณาสิ่งพิมพ์ตก คนหันไปหาสื่อดิจิตอล
14% คือ อัตราการตกลงของยอดซื้อโฆษณาในนิตยสารครึ่งปีแรกของปี 2012 เนื่องจากผู้บริโภคหันไปสื่อดิจิตอลมากขึ้น
20% คือ อัตราการตกลงของยอดซื้อโฆษณานิตยสารในปี 2012
โอลิมปิกกระตุ้นโฆษณาครึ่งปีหลัง
5-7% คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดโฆษณาปี 2012
110,000 คือ ยอดซื้อสื่อโฆษณาตลอดปี 2012
วันที่ 27- 12 สิงหาคม คือ ช่วงถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิก ช่วยกระตุ้นยอดซื้อโฆษณาในช่วง Q3
ที่มา :  Mindshare Marketing & Media Flash
สื่อดิจิตอลชิงแชร์โฆษณา 3% 
3% คือ สัดส่วนของอัตราการสื่อโฆษณาดิจิตอล
3,000 ล้านบาท คือ ยอดโฆษณาดิจิตอล
5%  คือ สัดส่วนของอัตราการโฆษณาดิจิตอลที่จะเพิ่มขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้า
4  ช่องทางสื่อดิจิตอลต้องจับตา
1. อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ความเร็วสูง
2. การตลาดแบบ Always ON Marketing
3. อำนาจของผู้บริโภค
4. เครื่องมือติดตามวัดผลการตลาดอัจฉริยะ
3G 2 หมื่นล้าน
20,000 ล้านบาท คือ งบลงทุนปรับปรุงและพัฒนาเครือข่าย 3จี ตลอดปี 2012
16% คือ อัตราการเพิ่มของยอดผู้ใช้สมาร์ทโฟน
1  ล้านเครื่อง คือ ยอดขายแท็บเล็ตภายในสิ้นปี 2012
10.1% คือ Share of impression
(สัดส่วนที่โฆษณาถูกมองเห็นกับโอกาสทั้งหมดที่โฆษณาควรถูกมองเห็น)
แอปฯ บน iOS ยังนำ
25,000  ล้านครั้ง คือ ยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
500,000 ครั้ง คือ ยอดดาวน์โหลดแอปฯ ผ่าน iOS
450,000 ครั้ง คือ ยอดดาวน์โหลดแอปฯ ผ่าน Android
 Always ON Marketing
290% คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของความนิยมใช้บริการค้นหาข้อมูลออนไลน์ (Search) ในช่วงปี 2010- 2012
4.7 ล้านคำต่อวัน คือ อัตราคีย์เวิร์ดที่ถูกใช้ในการค้นหาข้อมูลผ่าน ogle
18.5 ล้าน คือ ยอดการ Search ต่อวัน
99% คือ ส่วนแบ่งตลาดบริการ Search Engineของ Google
60% คือ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตใช้ Search ทุกวัน
ที่มา : Mindshare Marketing & Media Flash
ปี 2011-2012   ปี 2011-2012  การ Search เกี่ยวกับแบรนด์สินค้า เพิ่มจาก 27 แบรนด์เป็น 52 แบรนด์
2 ล้านคน คือ ยอด Fan Page เพิ่มขึ้นภายในเวลา 4 เดือน
Power Consumer คือ สิ่งที่นักการตลาดต้องไม่พลาดในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย
สื่อดิจิตอลมาแรง คือ วิดีโอที่เสนอเนื้อหาแบบวิเคราะห์เจาะลึก และโฆษณาผ่านวิดีโอออนไลน์ (In-streaming)
ที่มา : GroupM Search Thailand
สื่อนอกบ้านในช่วงครึ่งปีแรก
  (หน่วย:ล้านบาท) (หน่วย:ล้านบาท)% 2012 VS 2011
สื่อนอกบ้าน (OOH) 2,246.46 46 2,119.3 50 6
ขนส่งมวลชน 1,340.2 28 1,257.1 31 6
ในร้านค้า 1,257.5 26 803.6 19 36
สื่อในห้างโตสุด
14%   คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของสื่อโฆษณานอกบ้าน
36%   คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของสื่อโฆษณาในห้างฯ
รถไฟฟ้า
10-15% คือ อัตราค่าโฆษณาใน BTS เพิ่มสูงขึ้นในช่วง Q4
สื่อประดับถนน
(Street Furniture)
ไม่โต เพราะถูกจำกัดด้วยการที่ต้องซื้อสื่อ License
สื่อโฆษณาในห้าง นิยมใช้มากกับสินค้าอุปโภคบริโภค
ไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างจังหวัด ถูกเปรียบว่าเป็น “พารากอนภูธร” เป็นสถานที่แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคในต่างจังหวัดได้ดี
จอโฆษณาดิจิตอล เป็นสื่อกำลังรุ่งมาก โดยเฉพาะจอโฆษณา LED จะมีขนาดใหญ่ขึ้นอีก
ที่มา  :  Mindshare Marketing & Media Flast  July 2012
เจ้าของสินค้าละเลยความเห็นของลูกค้าใน Facebook
70% ของความเห็นและคำถามของลูกค้าที่โพสต์ในเฟซบุ๊กถูกละเลยจากแบรนด์สินค้า
25% ของแบรนด์ที่ปิดส่วนของ Wall ในเฟซบุ๊ก ไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น