ดีเอชแอล ประเทศไทย ตอกย้ำกลยุทธ์เชิงรุก ประกาศเสริมทัพผู้นำการตลาดคนใหม่

ดีเอชแอล ประกาศแต่งตั้งนายชัยฤกษ์ ปิยบุตร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด ธุรกิจดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ชูนโยบายตลาดเชิงกลยุทธ์เป็นธงนำ เสริมทัพความแข็งแกร่งของดีเอชแอล ในฐานะผู้นำอันดับ 1 ธุรกิจขนส่งด่วนและลอจิสติกส์ระดับโลกและประเทศไทย

นายเฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชัย กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดีเอชแอล เอ๊กเพรส บริษัท ดีเอชแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันอุตสาหกรรมขนส่งด่วนและลอจิสติกส์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้สภาวการณ์ของการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งก็ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้นกลยุทธ์ทางการตลาดจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน สำหรับดีเอชแอล ประเทศไทย ถือเป็นความน่ายินดีอย่างยิ่งที่คุณชัยฤทธิ์ จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการวางแผน บริหารงาน และดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ผลักดันการเติบโตทางธุรกิจและการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำของดีเอชแอล ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งด่วน และลอจิสติกส์อันดับ 1 ในประเทศไทย”

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายการตลาด นายชัยฤทธิ์จะรับผิดชอบการบริการงานการวางแผน และกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งหมดในประเทศไทย พร้อมทั้งการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า เพื่อให้ดีเอชแอลสามารถครองใจผู้บริโภคชาวไทย ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งด่วนและลอจิสติกส์ที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย สามารถให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การขนส่งของเอกสาร จนถึงตู้คอนเทนเนอร์ ภายใต้บริษัทแห่งเดียวหรือที่เรียกว่า One Stop Shop ดีเอชแอลเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจขนส่งด่วนทางอากาศเข้าสู่ประเทศไทย และในปัจจุบัน เป็นผู้นำธุรกิจ โดย ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 52 เปอร์เซ็นต์ และในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ดีเอชแอล ประเทศไทย ยังได้แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำด้วยการประกาศให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางหลักการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (Hub) ของดีเอชแอลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย

นายชัยฤทธิ์ กล่าวภายหลังการเข้ารับตำแหน่งว่า “ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจขนส่งด่วนเอกสารและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศระหว่างประเทศในประเทศไทยมีการพัฒนาและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการสนับสนุนของนโยบายภาครัฐในการส่งเสริม และสนับสนุนการส่งสินค้าออกไปยังตลาดสำคัญๆ ในต่างประเทศ ประกอบกับความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ได้เล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งสามารถนำส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ให้ถึงที่หมายได้ตามเวลาที่กำหนด ช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดโลกได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในฐานะผู้นำอันดับ 1 ธุรกิจขนส่งด่วนและลอจิสติกส์ระดับโลกและประเทศไทย ดีเอชแอลได้พัฒนาศักยภาพการบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์แบบ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจขนส่งสินค้าด่วนทางอากาศที่จะเพิ่มขึ้นอย่างสูงในอนาคตอีกด้วย เราเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบุคลากร บริการชั้นเลิศ ตลอดจนความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคู่แข่ง จะเป็นแรงผลักดันให้ดีเอชแอลครองความเป็นผู้นำในวงการขนส่งด่วนเอกสารและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศต่อไป”

ก่อนเข้าร่วมงานกับดีเอชแอล ประเทศไทย นายชัยฤทธิ์ได้สร้างสมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมค้าส่งและค้าปลีกมากว่า 18 ปี โดยเฉพาะในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับผู้บริหารด้านการตลาดของบริษัทซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก อาทิตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คอมพิวเตอร์ แอสโซซิเอท จำกัด ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย และเคยร่วมงานกับบริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ จากประสบการณ์ และความรู้ความชำนาญเหล่านี้นับเป็นสิ่งมีค่า ซึ่งจะนำมาพัฒนาเพื่อนำพาดีเอชแอล ประเทศไทยสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ข้อมูลเพิ่มเติมดีเอชแอล

ดีเอชแอล เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการขนส่งด่วนและลอจิสติกส์ระดับโลก ที่มอบนวัตกรรมและโซลูชั่นซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับลูกค้า ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญระดับโลกด้านการขนส่งด่วนทางอากาศ ทางเรือ และทางบก ตลอดจนโซลูชั่นต่างๆ ภายใต้ผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ทำให้ดีเอชแอล สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการทั่วทุกมุมโลก และมีความเข้าใจถึงความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศได้อย่างลึกซึ้ง โดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงครอบคลุมมากกว่า 220 ประเทศ และอาณาเขตต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ดีเอชแอล มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำเทคโนโลยี และมอบบริการขนส่งด่วนเอกสารและพัสดุภัณฑ์ บริการการขนส่ง และโซลูชั่นด้านลอจิสติกส์ที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีความรับผิดชอบ โดยมีบุคลากรที่พร้อมให้บริการกว่า 170,000 ทั่วโลก เพื่อตอบสนองได้เกินกว่าความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า ปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ของ ดีเอชแอล ตั้งอยู่ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยมีดอยส์ โพสท์ เวิลด์ เน็ต เป็นผู้ถือหุ้น 100%

บริษัท ดีเอชแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บุกเบิกการให้บริการรับส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ด่วนทางอากาศระหว่างประเทศจากมือผู้ส่งถึงมือผู้รับ (Door to Door) เป็นรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยมีเครือข่ายครอบคลุมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีศูนย์บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวม 12 แห่ง และมีท่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอีกสองแห่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ http://www.dhl.co.th