เอสซี แอสเสท เปิดตัวอันเดอร์ไรเตอร์ พร้อมเปิดขาย 3 – 5 พ.ย. นี้

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งกลุ่มบริษัทผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

โดยบริษัท เอสซี แอสเสท ได้ทำการแต่งตั้งบริษัทผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด เป็นแกนนำในการจำหน่าย และมีผู้รับประกันการจัดจำหน่ายอีก 6 บริษัท คือ

1. บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซท พลัส จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด
3. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
4. บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด
5. บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จำกัด (มหาชน)

เอสซี แอสเสท มีแผนที่จะเสนอขายหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 64.6 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 15 บาท ทั้งนี้จะเปิดให้มีการจองในวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน นี้

โดยหลังจากนั้นทางบริษัท เอสซี แอสเสท จะนำหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และคาดว่าจะสามารถทำการซื้อ-ขายได้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ภายใต้ชื่อ SC

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใหญ่โดยครอบครัวพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตรและ คุณหญิง พจมาน ชินวัตร ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร โดยเริ่มจากธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน -อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งที่ได้นำนวัตกรรมด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอัตโนมัติในอาคารที่มีศักยภาพสูงรวมไว้ด้วยกัน เปิดดำเนินงานตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา และได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2545 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนบทบาทและกำหนดทิศทางการขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัย และอาคารสำนักงาน โดยยังคงรักษาภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นำเรื่องเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด i-home