ช.การช่างประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2546 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร โดยมี นายถาวร ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการประชุม และนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตลอดทั้ง 10 วาระ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก