กระทรวงไอซีทีกระหน่ำกิจกรรมผลักดันงานแอนิเมชั่นและมัลติมีเดียฝีมือคนไทยในงาน “TAM 2004”

งาน “Thailand Animation & Multimedia 2004 หรือ TAM 2004” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2547 ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีบริษัทผลิตงานแอนิเมชั่นชื่อดังหลายแห่งเข้าร่วมจัดกิจกรรมภายในงาน อาทิ บริษัทกันตนา กรุ๊ป, วิธิตา แอนิเมชั่น, อิมเมจิแม็กซ์, ไซเบอร์ แพลเน็ท อินเตอร์ แอ็คทีฟ และเชียงใหม่ ดิจิตอล เวอร์ค

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย และมีรายละเอียด ดังนี้

1. การประกวดผลงาน “โครงการต่อต้านยาเสพติด” แบ่งเป็น 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 การประกวดการเขียนการ์ตูนช่อง เรื่อง “ยาเสพติด” อายุ 9-15 ปี โดยส่งเป็นผลงานลงบนกระดาษขนาด A4 จำนวน 6 หน้า พร้อมแนวความคิดของการทำงาน ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 50,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รางวัลชมเชย 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล และจะนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ อาคารเรือนกระจก ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2546 และจัดแสดงนิทรรศการในงาน TAM 2004 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 8-11 มกราคม 2546

ประเภทที่ 2 การประกวด Product Champion นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถส่งผลงานการทำAnimation ที่ทำเดี่ยวหรือทำกลุ่ม ในเรื่องใดๆ ก็ได้ คณะกรรมการจะคัดเลือกประมาณ 10 ทีม ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2546 เพื่อเข้าแข่งขันการทำ Product Champion ระดับนักศึกษา ซึ่งจะเป็นการแข่งขันทำ Animation จากเรื่องที่ถูกกำหนดไว้ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด โดยทั้ง 10 ทีมนี้จะได้เข้ารับการอบรมพร้อมกับการทำชิ้นงานให้เสร็จประมาณ 80% เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และผลงานที่เหลืออีก 20% จะนำมาแข่งขันต่อในงาน TAM 2004 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 จำนวน 150,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 100,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 50,000 บาท และรางวัลชมเชย 8,000 บาท จำนวน 7 รางวัล

สามารถส่งผลงานได้ที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (โครงการต่อต้านยาเสพติด) ชั้น 5 อาคารกสท โทรคมนาคม ถ.เจริญกรุง เขตบางรัก กทม. 10500 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 10 ธันวาคม 2546 และผลงานทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของงาน TAM 2004

2. การแสดง Animation Festival มีการประกวดผลงาน Animation และ Multimedia จากบริษัทต่างๆ มีการแสดงบนเวที การประกวดการเล่มเกมเกี่ยวกับสัตว์ที่กำลังสูญพันธุ์ในโครงการ “Goodnet” โดย Grammy และการประกวดผลงานสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้

– อายุ 7-12 ปี ประกวด Character ขนาดกระดาษ A4 รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินจำนวน 30,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 10,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 5,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

– อายุ 13-18 ปี ประกวดการ์ตูนช่อง 4 หน้ากระดาษ A4 รางวัลที่ 1 จะได้รับเงิน จำนวน 50,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 30,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 10,000 บาท รางวัลชมเชย 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

– บุคคลทั่วไป ส่งผลงานAnimation ในรูปของซีดีเป็น Mpeg ความยาว 15-30 วินาที ในหัวข้อ “โลกที่น่าอยู่สำหรับเด็ก” โดย Unisef และหัวข้ออิสระ รางวัลที่ 1 จะได้รับเงิน จำนวน 100,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 60,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 40,000 บาท รางวัลชมเชย 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล และรางวัล popular vote ทาง sms 20,000 บาท
หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 ธันวาคม 2546

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ Animation ในหัวข้อ “Principle for Animation and Multimedia” แก่เยาวชนอายุ 13-18 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รอบละ 50 คน จำนวน 2 รอบ ระหว่างวันที่ 8-9 และ 10-11มกราคม 2547 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระบุชื่อ อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานศึกษา ความสามารถพิเศษ ระบุรอบที่ต้องการ พร้อมทั้งเขียนบทความสั้นๆ เรื่อง “Animation ในความคิดของข้าพเจ้า” ส่งมาที่ 110/1-4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กทม. 10210 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 1 ธันวาคม 2546 ประกาศผลการคัดเลือก 4 ธันวาคม 2546 ทางไปรษณีย์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงไอซีที โทร. 02-2682628-9 โทรสาร 02-2385449