อาร์.เอส.ฯ จับมือ วัน-ทู-คอล

นายวรพจน์ นิ่มวิจิตร ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ บริษัท อาร์.เอส.โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ วัน-ทู-คอล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวความร่วมมือแพคเกจบัตรเติมเงินพร้อมมินิ มิวสิค การ์ด “วัน-ทู-คอล ฟรีดอม มิวสิค การ์ด” ณ บริเวณลานน้ำพุ เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ เมื่อวันก่อน

Marketing Agreements
บริษัท อาร์.เอส.โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วัน-ทู-คอล