ไอเน็ตระดมพันธมิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยในงาน “INET 2004”


21-12-2003 00:00:00

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย หรือ ไอเน็ต จัดงานสัมมนาประจำปี “INET 2004: Competitive Advantage though a Cluster-based e-Infrastructure” เพื่อให้ลูกค้าองค์กรและพันธมิตรธุรกิจทั่วประเทศ ร่วมเปิดความคิดการรวมกลุ่มธุรกิจเพิ่มขีดแข่งขัน ที่สมารถเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารองค์กรธุรกิจชั้นนำมากมายร่วมสัมมนาพิเศษในครั้งนี้ ณ โรงแรมคอนราด

(จากซ้าย) คุณตฤณ ตัณฑเศรษฐี กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน), คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอส โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน), คุณวิรัตน์ แสงทองคำ บรรณาธิการอำนวยการ บริษัท แมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคุณธวัชชัย ธิติศักดิ์สกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter