คาเธ่ย์ แปซิฟิค รับประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่นสนับสนุนคนพิการ

บริษัท คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ จำกัด โดยนายยงยุทธ ลุจินตานนท์ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำประเทศไทยและพม่า รับโล่เกียรติคุณจากนายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นองค์กรดีเด่นซึ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการมาโดยตลอด อาทิ บริจาคตั๋วเครื่องบินเพื่อใช้ในกิจกรรมกอล์ฟการกุศล หารายได้พิเศษให้กับสเปเชียลโอลิมปิคไทย บริจาคตั๋วเครื่องบินให้แก่สมาชิกของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยเพื่อเดินทางไปเข้าการประชุมระดับสากลในประเทศต่างๆ อยู่เสมอ

สำหรับพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่องค์กรดีเด่นดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ประจำปี 2546 โดยคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เป็นประธานในพิธีฯ