นิตยสารโลกการค้า จัดงานก้าวสู่ปีที่ 10 และพิธีมอบรางวัลนักการค้าดีเด่นแห่งปี 2546

นายวัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัลนักการค้าแห่งปี 2546 ในงานก้าวสู่ปีที่ 10 นิตยสารโลกการค้า ได้แก่ นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ ประธานบริหาร บริษัท อาร์ เอส โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีนายคมวิทย์ เชษฐโชติศักดิ์ (ที่ 3 จากขวา) เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง Music Production Unit เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล, นายไพโรจน์ สุขจั่น (ที่ 2 จากขวา) ประธานบริหาร บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประเภทนักงานกค้าแห่งปี 2546 ประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนายนิตย์ วังวิวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานบริหาร บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด นักการค้าแห่งปี 2546 ประเภทธุรกิจภูมิภาค พร้อมกับนักการค้าดีเด่นแห่งปี 2545 ได้แก่ นายสายชล เพยาว์น้อย (ซ้ายสุด) เจ้าของบ้านไร่กาแฟ และนายกมล ชุติพงษ์นาวิน (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนโรงกลึงกมล