เอสจีวี แอสโซซิเอทส์ จับมือเคสดี อิงค์ บริษัทผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกาบุกตลาด อี-เลิร์นนิ่ง โซลูชั่นในประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ เอสจีวี แอสโซซิเอทส์ จำกัด จับมือกับพันธมิตรทางการค้าที่สำคัญกับ เคสดี อิงค์ เพื่อเจาะตลาด อี-เลิร์นนิ่ง โซลูชั่น (e-learning solution) สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน

เคสดี อิงค์ เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรม อินเตอร์แอ็คทีฟ อี-เลิร์นนิ่ง (interactive e-learning) สำหรับอุตสาหกรรมบริการด้านการเงินในระดับสากล ระบบอี-เลิร์นนิ่ง โซลูชั่นบวกกับความเชี่ยวชาญของเคสดี จะทำให้ผู้ที่อยู่ในสายอาชีพทางการเงินได้รับความรู้ที่ทันสมัยและความชำนาญในการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจธนาคารและบริการด้านการเงิน ในขณะเดียวกัน เอสจีวี แอสโซซิเอทส์ จำกัด ก็เป็นบริษัทไทย ที่เป็นที่รู้จักดีด้านการวางระบบต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนองค์ความรู้ (knowledge-based delivery systems) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในบริษัท และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์

การฝึกอบรมแบบติวเข้มเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งในอุตสาหกรรมการเงิน เนื่องจากความอ่อนไหวของอุตสาหกรรมการเงิน ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ โลกในยุคโลกานุวัฒน์ ตลอดจนเทคโนโลยีและกฎระเบียบใหม่ต่างๆ (อาทิ ข้อตกลง บาเซล II, ความร่วมมือว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน เป็นต้น) นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการเงินยังต้องการวิธีการฝึกอบรมใหม่ๆ ในด้านต่างๆ เช่น การศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาในสายอาชีพ การฝึกอบรมพนักงานใหม่ การฝึกอบรมข้ามสาขาวิชา การฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรและการรับรองต่างๆ ในการนี้ อี-เลิร์นนิ่ง มีศักยภาพ ที่จะตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้อย่างทันท่วงทีของแต่ละบุคคล ณ เวลาและสถานการณ์ที่การฝึกอบรมจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด จากการที่ได้เห็นประโยชน์และความต้องการการฝึกอบรมด้านการเงินด้วย อี-เลิร์นนิ่ง โซลูชั่น เอสจีวี แอสโซซิเอทส์ จำกัด และเคสดี อิงค์ จึงได้จับมือกันเพื่อให้บริการ อี-เลิร์นนิ่ง โซลูชั่น และโซลูชั่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ที่อยู่ในสายอาชีพด้านการเงินในประเทศไทย

อี-เลิร์นนิ่ง โซลูชั่นของเคสดี อิงค์ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญหลักๆ ด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงบดุล การจัด การความเสี่ยงด้านการตลาด การจัดการความเสี่ยงด้านหนี้ การจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ กฎระเบียบและการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม การจัดการอนุพันธ์ ประกันภัย และการคลังบรรษัท และตลาดเงินสากล

“การร่วมมือกันระหว่างเอสจีวี แอสโซซิเอทส์ และเคสดี อิงค์ ทำให้ผู้อยู่ในสายอาชีพด้านการเงินในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ มีโอกาสพัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของพวกเขาผ่านการใช้เทคโนโลยี อี-เลิร์นนิ่ง ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่สุด สิ่งที่ตามติดมาหลังจากข้อตกลงที่สรุปลงเมื่อเร็วๆ นี้ ในการเพิ่มมูลค่าให้กับโซลูชั่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ก็คือ การให้บริการสู่ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ การร่วมมือครั้งล่าสุดนี้ทำให้เราก้าวสู่อีกขั้นของความสำเร็จของพันธกิจที่เราวางไว้ ซึ่งก็คือการให้บริการโซลูชั่นที่ให้ประโยชน์คุ้มค่าแก่ตลาด” นิกร์กานต์ สุจริตเวสส์ กรรมการผู้จัดการของเอสจีวี แอสโซซิเอทส์ กล่าว