ฮัทช์ควงร็อควงดัง ตะลุยทัวร์คอนเสิร์ตมหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ : ฮัทช์ เปิดศักราชใหม่จัดโรดโชว์พิเศษสุด“ฮัทช์ ทู ยู ซิลลี่ ฟูลส์ ทู ฟัน” (Hutch 2 U Silly Fools 2 Fun) ให้นักศึกษาได้ระเบิดความสนุกกับทัวร์คอนเสิร์ต “ซิลลี่ ฟูลล์” 10 เวทีรวด ประเดิมเวทีแรก 6 มกราคม 2547 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตทับแก้ว ปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท 12 กุมภาพันธ์

วันที่ 6 มกราคม 2547 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตทับแก้ว เวลา 18.00 น.
วันที่ 7 มกราคม 2547 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เวลา 18.00 น.
วันที่ 14 มกราคม 2547 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 18.00 น.
วันที่ 22 มกราคม 2547 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เวลา 21.00 น.
วันที่ 23 มกราคม 2547 มหาวิทยาลัยรังสิต เวลา 21.00 น.
วันที่ 27 มกราคม 2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 18.00 น.
วันที่ 28 มกราคม 2547 มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 18.00 น.
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เวลา 18.00 น.
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 มหาวิทยาลัยสยาม เวลา 18.00 น.
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เวลา 18.00 น.

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัทฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับบริษัทฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด โดยเป็นผู้ให้บริการทางการตลาดให้กับเครือข่ายมัลติมีเดียไร้สายความเร็วสูงในระบบ CDMA2000 1X ในประเทศไทย ซึ่งเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทางเสียง โปรแกรม (application) ข้อมูลที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการเสริมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผ่านบริการ 3 ขั้นคือ HutchReal, HutchPlay และ HutchSay นอกจากนี้ยังมี Hutch M-sites ที่เปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์และเทอร์มินอลของ HutchReal และ HutchPlay อีกด้วย