ผลการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี 2546

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้จัดให้มีการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี 2546 ขึ้นนั้น บัดนี้คณะกรรมการจัดสินบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี 2546 ได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี 2546
(ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล)

รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมชมเชย ประจำปี 2546

ได้แก่ คุณอรรคภาค เล้าจินตนาศรี
เรื่อง โลดแล่นรวดเร็วเหนือรวงคลื่น : สนามแข่งแห่งชีวิต จากสังคมสู่ธรรมะ

โดยทางกองทุนฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลในงาน “สังสรรค์และรำลึกถึง ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ” ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2547 เวลา 16.30 น. ณ เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย