เอสโซ่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2000

นายจารุอุดม เรืองสุวรรณ (ขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 ให้แก่คลังน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีนายชัยวัฒน์ เลิศเจริญสมบัติ (ซ้าย) ผู้จัดการคลังน้ำมันส่วนบริษัท หน่วยงานจัดหาและลำเลียง เป็นผู้รับมอบ พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

คลังน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9002:1994 เป็นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2539 และได้รับการต่ออายุและยกระดับเป็น ISO9001:2000 ในปีนี้ สำหรับขอบข่ายการผลิตแอสฟัลต์ซีเมนต์ คัตแบกแอสฟัลต์ และแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น