สัมมนา Practical Way to Improve Productivity : ปฏิบัติอย่างไร เพื่อการเพิ่มผลผลิตอย่างได้ผล

สัมมนา Practical Way to Improve Productivity : ปฏิบัติอย่างไร เพื่อการเพิ่มผลผลิตอย่างได้ผล วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลล์รูม โรงแรม เซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยความร่วมมือของ Japan Productivity Center for Socio-Economic Development และ Foundation for Asian Management Development จัดงานสัมมนา Seminar on Practical Way to Improve Productivity: ปฏิบัติอย่างไร เพื่อการเพิ่มผลผลิตอย่างได้ผล เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการฝ่ายผลิต รวมถึงหัวหน้างานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคธุรกิจทั่วไปให้สามารถนำแนวทางการปฏิบัติของการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตไปใช้ได้จริงในองค์กรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศโดยรวมต่อไป

สัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่จะปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในองค์กร หน่วยงาน แนวทางการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังจะได้รับฟังกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากวิทยากรมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตแห่งองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)

อัตราค่าสัมมนา : เพียง 1,000 บาท/ท่าน (ลดทันที!! สมัคร 3 ท่าน/บริษัท ลด 10% เหลือ 2,700 บาท)

ติดต่อด่วนที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ โทร 02-629-4488 ต่อ 1190, 1142 – 3 (คุณสุรีย์พร)

Download แบบฟอร์มการสมัครที่ www.MGR-event.com

** ส่งใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาพร้อมหลักฐานการโอนเงิน (pay-in slip) ทางโทรสาร 02-281-9918
ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547 **