เอ็มเอฟเอส เอนเตอร์ไพรส์ ผู้พัฒนาระบบบริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อรองรับ

บริษัท เอ็มเอฟเอส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจการเงินซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาระบบบริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อรองรับความต้องการสำหรับรูปแบบการดำเนินชีวิตยุคใหม่ของประชาชน ที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเราจึงเป็นบริษัทที่จะนำเสนอบริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค เปรียบเสมือนกับเพื่อนสนิทที่คอยช่วยเหลือเมื่อต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน ในทุกที่ทุกเวลา

รูปแบบธุรกิจของบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจใหม่ ที่มีโครงสร้างรายได้และต้นทุนที่แตกต่างจากบริษัทยุคเก่าทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความรวดเร็วในการให้บริการที่ดีที่สุดต่อลูกค้าของบริษัทฯและมีความคล่องตัวสูงเมื่อต้องมีการปรับตัว ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพราะความรับผิดชอบของบริษัทต่อบริการที่ดีที่สุดซึ่งลูกค้าพึงจะได้รับ คือเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงไม่ลังเลแม้แต่น้อยถ้าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะทำให้ลูกค้าของบริษัทรู้สึกสบายใจ โดยเรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน บริษัทจึงต้องพิถีพิถันที่จะพัฒนาระบบที่มีความแม่นยำปลอดภัย และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองการทำธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจำวันทุกรูปแบบ เช่น การซื้อสินค้า การชำระค่าบริการ การซื้อขายหลักทรัพย์ข้อมูลทางด้านการเงิน และเศรษฐกิจ เป็นต้น ให้ดีที่สุด เพราะเงินของท่านเป็นสิ่งมีค่าที่บริษัทต้องใส่ใจ

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอ็มเอฟเอส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด เกิดขึ้นจากความพร้อม 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก Devices คือความพร้อมในด้านอุปกรณ์สื่อสารปัจจุบันที่มีความสามารถนำเสนอข้อมูล แบบมัลติมีเดีย ประการที่สอง Network คือความพร้อมในด้านระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงที่ทำให้ สามารถส่งข้อมูลปริมาณมากๆได้เร็วขึ้น ประการที่สาม Application คือเทคโนโลยีในการสร้างซอฟต์แวร์ ที่สามารถทำงานได้บนโทรศัพท์มือถือ เช่น JAVA และ C++ เมื่อความพร้อม DNA ได้มารวมกัน ประกอบกับความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรต่างๆ จึงทำให้บริษัทพัฒนาบริการด้านการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีประสิทธิภาพ

PRODUCTS

MFS Stock

:บริษัทเป็นผู้ให้บริการ “ข้อมูลหลักทรัพย์และให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านโทรศัพท์มือถือ”
นอกจากนี้ยังเป็นรายแรกที่มีฟังก์ชั่น Ticker ซึ่งเป็นการจำลองกระดานซื้อขายหุ้นมาไว้บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายสื่อสารไร้สายความเร็วสูง GPRS และแสดงผลด้วยโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วย
เทคโนโลยี C++ และ JAVA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่โทรศัพท์มือถือยุคใหม่จะรองรับได้ทั้งหมด นับเป็น
การนำเอาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมักจะมองข้ามไปข้างหน้าหนึ่งก้าวอยู่เสมอเพราะบริษัทมีหน่วยงานวิจัย และพัฒนาธุรกิจที่ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ทันสมัยที่สุดจากบริษัทฯ

Multi Channel Broker Support

:เพื่อความสมบูรณ์แบบในการให้บริการด้านการลงทุนหลักทรัพย์นอกจากโทรศัพท์มือถือ โดยบริษัทกำลัง
จะเปิดให้บริการเรียกดูข้อมูลและส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Trading )ซึ่งเป็น
เครื่องมือช่วยนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโดย
จะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2547

M-Payment

:เป็นระบบชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะชำระค่าบริการสาธารณูปโภคผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งจะทำให้สารพัดใบแจ้งหนี้ที่มีมากมายก่ายกองเป็นเรื่องเล็กๆ ที่โทรศัพท์มือถือจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคนสำคัญ ไม่ต้องไปวิ่งหาเคาน์เตอร์ชำระเงินที่ไหน ใช้โทรศัพท์มือถือที่พกพาอยู่ทุกวันจ่ายได้ทุกเรื่องทุกเวลา ซึ่งจะเปิดให้บริการในไตรมาสแรก ของปี 2547 (M-Bill) ซื้อสินค้า ผ่านโทรศัพท์มือถือ (M- Virtual Shops ) และชำระค่าสินค้าเช่นเดียวกับบัตรเครดิต (M-Physical Shops) ที่ต้องพกพาติดตัวไปไหนต่อไหนก็จะทำหน้าที่
เป็นเสมือนกระเป๋าสตางค์เคลื่อนที่ ใช้จ่ายเงินแทนการใช้บัตรเครดิต ซึ่งจะเปิดให้บริการในไตรมาสแรก ของปี 2547

THE M@SK

:THE M@SK หรือในชื่อเต็มว่า Mobile Application Service and Kiosk เป็นช่องทางในการนำ
เสนอบริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือโดยลูกค้าที่มาใช้บริการจะได้รับคำแนะนำในการ
ใช้งานบริการเสริมต่างๆที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของลูกค้านอกจากนี้ ยังมีบริการใหม่ๆที่พัฒนาโดยบริษัทฯ และบริษัทพันธมิตรสำหรับโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งจำหน่ายโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆและอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆในรูปแบบธุรกิจเฟรนไชส์ (Franchise) โดยมีเป้าหมายในการเปิดให้บริการ 100 สาขาทั่วประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มเปิดสาขาแรกในไตรมาสที่สาม ของปี 2547

MARKET

Customer

:กลุ่มลูกค้าของบริษัทคือ คนทุกคนที่ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิต
ประจำวัน และทางธุรกิจ ผ่านทางอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ PDA อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

Services

:แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะกระทำผ่านโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ ด้วยระบบที่ดีที่สุด แต่บริษัทก็ยังให้
ความสำคัญกับการให้บริการก่อนการขาย และหลังการขาย โดยคัดสรรและฝึกอบรมบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการให้บริการที่ดีเยี่ยม เพื่อคลายข้อข้องใจให้กับลูกค้าที่สนใจ หรือให้ความ
สนับสนุนในผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทมีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) – Customer Relation Management ที่จะตอบทุกคำถามที่ลูกค้าสงสัย และให้บริการอย่างต่อเนื่องจนกว่าลูกค้าจะได้รับคำตอบที่พึงพอใจ แล้วยังมีแผนกประชาสัมพันธ์ (PR) – Public Relations ซึ่งได้จัดทำหนังสือเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามีความรู้เพิ่มขึ้นด้วยการอ่าน ซึ่งในปัจจุบันได้จัดพิมพ์หนังสือ “รวยด้วยมือถือ” วางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำ
ทั่วประเทศ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นผ่านโทรศัพท์มือถือที่ให้ข้อมูลเชิงวิชาการและขั้นตอนการใช้งานจริงลูกค้ามั่นใจได้ว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทแล้วท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

บริษัท เอ็มเอฟเอส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด มีนโยบายชัดเจนที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ต่อสังคมส่วนรวม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับสูงสุด ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการพัฒนาระบบ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ที่เต็มเปี่ยมเพื่อให้บริการที่ดีต่อลูกค้า สินค้ามีราคายุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และบริษัทพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับสังคม และอยู่เคียงข้างประชาชนด้วยสินค้าและบริการที่ดีที่สุดดังปนิธานของกลุ่มผู้ก่อตั้งที่ต้องการให้ บริษัท เอ็มเอฟเอส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด มีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของประชาชนในสังคม