เปิดตัว The M@SK แฟรนไชส์รูปแบบใหม่

บริษัท เอ็มเอฟเอส เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยนายจิรเดช พูนมโนธรรม ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดตัวแฟรนไชส์คีออสก์รูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “The m@sk” หรือ Mobile Applications Services and Kiosks ที่เน้นการขายข้อมูลการให้บริการ และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ โดยมีผู้เข้าร่วมสนใจกว่า1,000 คน และสมัครเป็นแฟรนไชส์กว่า 300 ราย