เอสโซ่ จับมือเนสท์เล่ รุกเครื่องดื่มร้อนปี 47

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมกันพัฒนาและปรับภาพลักษณ์มุมเครื่องดื่มร้อนในร้านค้าสะดวกซื้อไทเกอร์มาร์ทใหม่หมด รวมทั้งแนะนำเครื่องดื่มร้อนรสใหม่ นอกเหนือจากเนสกาแฟร้อน คือ ไมโลร้อน และชานมร้อนทีไทม์

ในโอกาสนี้ เอสโซ่และเนสท์เล่ ยังได้จัดรายการส่งเสริมการขาย โดยลูกค้าสามารถซื้อแก้วรีฟิลเนสกาแฟร้อนกู๊ดไทม์ พร้อมเครื่องดื่มร้อนทุกชนิดในราคาพิเศษเพียง 25 บาท จากปกติ 50 บาท และยังสามารถนำแก้วดังกล่าวกลับมาเติมเครื่องดื่มร้อนทุกชนิดได้ในราคาพิเศษเพียง 7 บาท จากปกติ 12 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2547 ที่ไทเกอร์มาร์ท 270 สาขาทั่วประเทศที่ร่วมรายการ

บรรยายภาพ (จากซ้ายไปขวา)
นายณัตฐ์ วิโรจน์โภคา ผู้บริหารสินค้าร้านค้าสะดวกซื้อ บริษัท เอสโซ่ฯ
นางนิภาพร จินาวงศ์ ผู้จัดการส่วนร้านค้าสะดวกซื้อ บริษัท เอสโซ่ฯ
มร.แอนโทนี่ ลิม ผู้จัดการส่วนร้านค้าสะดวกซื้อ ประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท เอสโซ่ฯ
นายสุชิต ริ้วจรูญ รองผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส บริษัท เนสท์เล่
นางจรัญญา ทางธนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ-ลูกค้ารายสำคัญ บริษัท เนสท์เล่