งานศิษย์เก่าเพรสโก้

พี่จุ๊ จารุวรรณ วนาสิน บอสใหญ่แห่งบริษัท โลว์ จำกัด และนอร์มัน พายาซาลมิ ลูกชายคุณเอสโก พายาซาลมิ ปรมาจารย์ด้านประชาสัมพันธ์ธุรกิจของไทย เชิญชวนฝากบอกกล่าวว่า ใครที่รู้ตัวว่าเป็นศิษย์เก่าเพรสโก้ บริษัทประชาสัมพันธ์แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่รุ่นก่อตั้ง พ.ศ. 2504 หรือรุ่นไหนๆ พบกันวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ นี้ ที่สปอร์ตคลับ (สมาคมราชกรีฑาสโมสร) ถนนอังรีดูนังต์ งานเริ่มตั้งแต่ 18.00 น. รายละเอียดติดต่อที่ คุณสิริวรรณ โทร. 02 651 8989

ส่วนหนึ่งของศิษย์เก่าเพรสโก้

– คุณนอร์มัน ไมกัล พายาซาลมิ, กรรมการอำนวยการ พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส
– คุณจารุวรรณ วนาสิน, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โลว์ จำกัด
– คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล, กรรมการอำนวยการ พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส
– คุณยุทธพงศ์ กิตติวงศ์ไพบูลย์, กรรมการบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ เจ.วอลเตอร์ ธอมสัน
– คุณปองปรัชญ์ สุโรจนะเมธากุล, กรรมการ พีอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอส
– คุณเดชา ตั้งปณิธานสุข, กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด
– คุณภัทริน จิรัฐติวณิชย์ (สุนทรี), รองผู้อำนวยการและผู้จัดการประจำประเทศไทย มาสเตอร์การ์ดอินเตอร์เนชั่นแนล
– คุณกรรณิกา เศวตเศรนี, ผู้จัดการ ศูนย์ส่งเสริมเพชร เดอะ ไดมอนด์ เทรดดิ้ง คอมปานี
– คุณเนตรา ฤทัยยานนท์, กรรมการผู้จัดการ หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า
– คุณกรรภิรมย์ อึ้งภากรณ์, กรรมการผู้จัดการ ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ประเทศไทย
– รศ.ดร. พรทิพย์ พิมลสินธุ์, ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– คุณวรรณี ลีลาเวชบุตร, กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด
– คุณเปรมศิริ นิมิตรมงคล, กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพีอาร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
– คุณปานตา พูนทรัพย์มณี, รองผู้อำนวยการ บริษัท บางกอกพีอาร์ จำกัด