เปิดตัวโครงการ “บ้านสาทร-เจ้าพระยา” คอนโดมีเนียม ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเจาะกลุ่มนักธุรกิจและชาวต่างชาติย่านสีลม-สาทร

บริษัท สาทร เจ้าพระยา อาเคเดีย จำกัด นำโดย (จากซ้ายไปขวา) นายติรวัฒน์ สุจริตกลุม กรรมการบริหาร พร้อมด้วยนางสาวมนัสวิน ไสวเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 2 จากซ้าย) และนายสมบูรณ์ หวังโชคดำรง กรรมการผู้จัดการ (ขวาสุด) ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแนะนำโครงการ “บ้านสาทร-เจ้าพระยา” คอนโดมีเนียมใจกลางธุรกิจ สูง 37 ชั้น และสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

โครงการดังกล่าวมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้นประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทเศษ เจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการที่พักอาศียที่อยู่ในย่านธุรกิจ รวมทั้งนักลงทุน และชาวต่างชาติ ทั้งนี้ โครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้างดัดแปลง คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2547 โดยในขณะนี้มียอดขายแล้วมากกว่า 80%