บีพีบี ไทยยิบซั่ม ต้อนรับศักราชใหม่ ปรับระบบการจัดการด้านบริการ มุ่งสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

บีพีบี ไทยยิบซั่ม ปรับรูปลักษณ์รถขนส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมพัฒนาระบบการขนส่งและบริการ เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานสูงสุดระหว่างการขนส่งและถึงมือลูกค้าในเวลารวดเร็วที่สุด โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการจัดการระบบการบริการและปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและตลาดอย่างสม่ำเสมอ