ลอจิก ถ่ายทอดความรู้ในงานครบรอบ 40 ปี ม.หอการค้าไทย

บริษัท ลอจิก จำกัด ผู้นำทางด้านให้คำปรึกษาออกแบบระบบ IT และผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซันไมโครซิสเต็มส์ หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมกับบริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ เข้าร่วมงานโครงการสัมมนาวิชาการในวาระครบรอบ 40 ปีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทั้งนี้ ลอจิก ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “information System for Enterprise Business” โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน ซึ่ง ลอจิก ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “JAVA Enterprise System” ให้กับอาจารย์และนักศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย