มารี ฟรานซ์ บอดี้ไลน์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัลซูเปอร์แบรนด์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งสถาบันลดน้ำหนักมาตรฐานสากล

กรุงเทพ – มารี ฟรานซ์ บอดี้ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งอุตสาหกรรมลดน้ำหนักมาตรฐานสากลเมืองไทย ได้รับรางวัลซูเปอร์แบรนด์ สาขาสุขภาพ ความงาม และคอสเมติกส์ จากสถาบันระดับโลกที่ยกย่องให้มารี ฟรานซ์ บอดี้ไลน์ เป็นแบรนด์ที่ครองความเป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภค และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี รวมทั้งมีมาตรฐานสูงสุด ทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ บริการ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากที่สุด โดยมีภาพรวมของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม

ซูเปอร์แบรนด์ (Superbrands) เป็นเป็นสถาบันนานาชาติที่มีคณะกรรมการจาก 27 ประเทศทั่วโลก โดยคณะกรรมการของแต่ละประเทศจะเป็นผู้พิจารณามอบรางวัลซูเปอร์แบรนด์ ให้กับตราสินค้าที่มีความโดดเด่นอันดับหนึ่งในแต่ละภาคอุตสาหกรรมของประเทศนั้นๆ โดยมีเกณฑ์การตัดสินอย่างเข้มงวด ซึ่งการพิจารณามอบรางวัลซูเปอร์แบรนด์นี้ ได้มีการจัดขึ้นในหลายประเทศ อาทิ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย

มร. สตีฟ ลีซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ซูเปอร์แบรนด์ ประเทศไทย กล่าวว่า “มารี ฟรานซ์ บอดี้ไลน์ นับเป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ บริการ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากที่สุด และภาพรวมของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด ซึ่งการตัดสินให้มารี ฟรานซ์ ได้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการอิสระ ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง เช่น คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน และคุณจารุวรรณ วนาสิน โดยปัจจุบันมีเพียงไม่ถึง 1% ของแบรนด์ต่างๆ ในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานเช่นนี้ รางวัลนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างงดงามของมารี ฟรานซ์ บอดี้ไลน์”

นอกจากนี้ มารี ฟรานซ์ บอดี้ ไลน์ ได้รับยกย่องให้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมลดน้ำหนักมาตรฐานสากล ที่ได้สร้างสถิติการเป็นผู้ประกอบการ “รายแรกและรายเดียว” ในเรื่องต่างๆ มากมาย ที่แตกต่างจากการให้ บริการของสถานเสริมความงามซึ่งอาจมีโปรแกรมลดน้ำหนักเป็นบริการพิเศษ หรือขายพ่วงโปรแกรมพร้อมกับการทานยาลดน้ำหนัก โดยมารี ฟรานซ์ บอดี้ไลน์ เป็นผู้ริเริ่มการให้บริการลดน้ำหนักรายแรกด้วยวิธีธรรมชาติ ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนและปลอดภัย โดยทุกโปรแกรมทรีทเม้นท์ยังได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ขณะเดียวกัน มารี ฟรานซ์ บอดี้ไลน์ ยังมุ่งมั่นค้นคว้าวิจัยและพัฒนาโปรแกรมลดน้ำหนักใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งๆ ขึ้นไป และเป็นผู้ให้บริการด้านการลดน้ำหนักเพียงหนึ่งเดียวในภูมิภาคและประเทศไทย ที่ทุ่มเทพลังกายและใจมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มมาตรฐานคุณภาพ ที่นำมาซึ่งผลสำเร็จ ด้วยการให้บริการแบบ มืออาชีพอย่างแท้จริง

นางรัชฎา ศิระอาภรณ์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “การได้รับรางวัลซูเปอร์แบรนด์นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมลดน้ำหนักมาตรฐานสากลของมารี ฟรานซ์ บอดี้ไลน์ ที่เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดี ซึ่งมารี ฟรานซ์ บอดี้ไลน์ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความสวยไม่ได้เกิดจากการมีรูปร่างที่ผอมเพรียวเพียงอย่างเดียว แต่ความสวยที่แท้จริงอยู่ที่การมีรูปร่างเพรียวกระชับ และมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วย”

“ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาโปรแกรมลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติของมารี ฟรานซ์ บอดี้ไลน์ ตลอดระยะ เวลากว่า 30 ปี จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับเรื่องความปลอดภัย โดยทุกโปรแกรมจะไม่มีการทานยา ลดน้ำหนัก การอดอาหาร และการออกกำลังกายอย่างหักโหม เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็ว และดูแลรูปร่างที่ได้สัดส่วนให้คงที่ได้ในระยะยาว อาศัยขั้นตอนการลดและควบคุมน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย” นางรัชฎากล่าวสรุป