ซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ทมอบวัสดุก่อสร้างหนุนโครงการสร้างบ้านให้ผู้ไม่มีที่พักอาศัย

นายกฤช กุลเนตุ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทซีเมนต์ไทยการตลาด จำกัด ในธุรกิจจัดจำหน่ายเครือซีเมนต์ไทย มอบวัสดุก่อสร้างจากร้านซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ให้แก่นางบุญมี จุลคีรี (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ (ประเทศไทย) เพื่อใช้ในโครงการ “ร่วมสร้างบ้าน 1,500 หลัง” ให้ผู้ขาดแคลนที่อยู่อาศัยของมูลนิธิฯ ที่โรงแรม เจดับบลิว แมริออท โดยมีนายชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิฯ และนายสุรพล จันทร์น้อย (ขวา) ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมในพิธี

เครือซิเมนต์ไทย โดยความร่วมมือของ Do it Best สหรัฐอเมริกา กำลังพัฒนาร้านผู้แทนจำหน่ายให้มีรูปแบบทันสมัยยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อ “ซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท” ร้านจำหน่ายสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของเครือฯ ที่พร้อมให้บริการ แนะนำ และเป็นที่ปรึกษาเรื่องบ้านแก่ลูกค้าโดยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญประจำร้าน ด้วยแนวคิด “เพื่อนที่วางใจได้” ปัจจุบันมีร้านซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ