เที่ยวฮ่องกงด้วยแพ็คเกจสุดคุ้ม Hong Kong SuperNight พร้อมรับตั๋วเครื่องบินฟรีจาก คาเธ่ย์ แปซิฟิค

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เสนอแพคเก็จท่องเที่ยวฮ่องกงสุดคุ้มล่าสุด กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวให้ทุกคนบินสูงฮ่องกงได้ง่ายขึ้นด้วย Hong Kong SuperNight Package ในราคาเริ่มค้นสบายๆ เพียง 10,888 บาท รวมที่พักจากโรงแรมหลายระดับให้เลือกมากมาย ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม ศกนี้

นายยงยุทธ ลุจินตานนท์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำประเทศไทยและพม่า บริษัท คาเธ่ย์ แปซิฟิคแอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบัน คาเธ่ย์ แปซิฟิค ให้บริการเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ฮ่องกง เป็นประจำทุกวันๆ ละ 5 เที่ยวบิน ผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางได้ในช่วงเวลาที่หลากหลายตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตาม แพ็คเกจ Hong Kong SuperNight เป็นรายการที่จัดขึ้นเป็นสิทธิพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในช่วงเวลาเย็นจากกรุงเทพฯ ไปยังฮ่องกง ซึ่งได้แก่เที่ยว CX72 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 16.25 น. หรือ CX 702 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น. ส่วนขากลับได้แก่ เที่ยวบิน CX709 ออกจากฮ่องกงเวลา 21.55 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 23.40 น. นอกจากนี้ การจัดสรรแพ็คเกจด้วยเที่ยวบินดังกล่าวยังเป็นการกระจายจำนวนผู้โดยสารมิให้อัดแน่นอยู่ในเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งมากเกินไปอีกด้วย”

แพ็คเกจ Hong Kong SuperNight เป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คน ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ชั้นประหยัด พร้อมที่พักจากโรงแรมชั้นนำ และบริการรถรับส่งไปกลับระหว่างสนามบินและโรงแรม ค่าภาษีสนามบินฮ่องกง และค่าประกันภัยการเดินทาง พร้อมกันนี้ คาเธ่ย์ แปซิฟิค ยังได้เพิ่มรายการพิเศษ มอบตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ฟรี 1 ใบ เมื่อซื้อแพ็คเกจดังกล่าวจำนวน 2 ที่นั่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือซื้อแพ็คเกจ Hong Kong SuperNight พร้อมทั้งสมัครสมาชิกเอเชียไมล์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสะสมไมล์เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ที่สำนักงานสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค 02-263-0606 หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบินชั้นนำทั่วไป หรือเยี่ยมชมทางเว็บไซต์ www.cathaypacific.com/th/offer