มิชลินมอบทุนการศึกษาจากโครงการ “ยอดนักคิดกับมิชลิน”

มร.แอร์เว่ ดูบ (ขวาสุด) ประธานกลุ่มสยามมิชลิน ร่วมกับนายสมเกียรติ กฤษดาธิการ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการบุคคล บริษัท สยามมิชลินกรุ๊ป จำกัด เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ นายชัชวาลย์ ประทีปวัฒนาสถิต และนายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา 50,000 บาท จากผลงานลิฟต์ถ่วงน้ำ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของเยาวชนระดับอุดมศึกษา ซึ่งมิชลินริเริ่มขึ้นเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เยาวชนไทย ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท