TMA เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 3 สำหรับผู้บริหารระดับกลาง


by admin
02-03-2004 00:00:00

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ TMA เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการองค์กร (Management Development Program) ครั้งที่ 3 สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อสร้างบุคลากรระดับผู้นำองค์กรที่บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิผล เนื้อหาครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวันที่ 15 มีนาคม เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หมดเขต 10 มีนาคม 2547 สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0-2718-5601-4 หรือ 0-2319-5675-7 ต่อ 103, 110, 148 หรือ 212

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2507 เพื่อเป็นศูนย์กลางให้นักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และนักวิชาการทั้งหลายได้มาพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการและความรู้ใหม่ ๆ ของการจัดการธุรกิจทุกสาขา โดยทางสมาคม ฯ มีอุดมการณ์ที่จะสร้างเสริมวิชาชีพการจัดการให้เป็นเลิศ และให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกับต่างประเทศ โดยตลอดเวลา 40 ปีที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคม ฯ มากกว่า 200,000 คน และปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 1,000 ราย

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter