ไอบีเอ็ม เปิดตัวโซลูชั่นซอฟต์แวร์ใหม่ สำหรับกลุ่มลูกค้าธนาคาร สถาบันการเงิน และธุรกิจประกันภัย

ไอบีเอ็มประกาศเปิดตัวโซลูชั่นซอฟต์แวร์ประเภทมิดเดิลแวร์ตัวใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการลูกค้าในภาคการเงิน การธนาคาร และธุรกิจประกันภัย ในการแก้ปัญหาเฉพาะสาขาธุรกิจ โซลูชั่นซอฟต์แวร์ชุดใหม่นี้ออกมาพร้อมกับบริการจากไอบีเอ็ม

นายกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด “โซลูชั่นซอฟต์แวร์ตัวใหม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้า ซึ่งลูกค้าต้องการโซลูชั่นซอฟต์แวร์ที่มีความคุ้มค่าด้านราคา มีความยืดหยุ่น ปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า และเป็นโซลูชั่นเฉพาะสำหรับสาขาธุรกิจ ไอบีเอ็มนำเสนอโซลูชั่นไม่ใช่เฉพาะซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า โซลูชั่นซึ่งปลอดภัย เป็นระบบเปิดที่ยืดหยุ่นได้ตามความเติบโตของธุรกิจ”

โซลูชั่นไอบีเอ็มมิดเดิ้ลแวร์ สำหรับตลาดการเงิน

ไอบีเอ็ม ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นใหม่ 5 ประเภท เพื่อมารองรับงานอันเป็นหัวใจสำคัญในภาคธุรกิจการเงินประกอบไปด้วย โซลูชั่น Risk and Compliance Foundation โซลูชั่น Front Office Insight โซลูชั่น Trade and Order Management โซลูชั่น Financial Information Interchange และโซลูชั่น Post-Execution Integration

ธุรกิจภาคการเงินนั้นกำลังประสบกับกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้องค์กรจำนวนมากจำเป็นต้องปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม สามารถประเมินความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งมิดเดิลแวร์ Risk and Compliance ตัวใหม่ของไอบีเอ็มจะช่วยวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารจัดการกระบวนการที่เป็นกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น การควบคุมภายใน การเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการ เป็นต้น

โดยการผสานความสามารถระหว่างความสามารถในการเชื่อมระบบและข้อมูล เข้ากับแอพพลิเคชั่นชั้นเยี่ยมจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระชั้นนำ ซอฟต์แวร์ของไอบีเอ็มจึงช่วยให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ได้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น และในสภาพธุรกิจปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยกฎข้อบังคับที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความยืดหยุ่นนี้จะช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้อีกด้วย โซลูชั่นเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทในตลาดการเงิน สามารถดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่หลากหลายของภาคธุรกิจ และคำสั่งของหน่วยงานราชการต่างๆ

โซลูชั่นไอบีเอ็มมิดเดิลแวร์โซลูชั่นสำหรับธนาคาร

ด้วยเป้าหมายที่จะมอบบริการที่เหนือกว่าในราคาที่ต่ำกว่าให้แก่ลูกค้าในธุรกิจธนาคาร ไอบีเอ็มได้ประกาศเปิดตัวโซลูชั่น Wholesale Payments Processing โซลูชั่น Branch Transformation โซลูชั่น Core Systems Transformation โซลูชั่น Channel Empowerment และ โซลูชั่น Risk & Compliance

โซลูชั่น Wholesale Payments Processing จะช่วยให้ลูกค้าสามารถรวมศูนย์และบริหารจัดการกระบวนการชำระเงินที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และรวบรวมการเข้าถึงข้อมูลที่มาจากเครือข่ายการเงินภายนอกด้วย ทำให้ธนาคารสามารถกำจัดขั้นตอนการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง

โซลูชั่น Branch Transformation จะช่วยวางโครงสร้างพื้นฐานของสาขา ให้มีความปลอดภัย ยืดหยุ่น และปรับเพิ่มลดสัดส่วนได้ ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างไอทีที่ยุ่งยากและล้าสมัยของระบบสาขาแบบเก่าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการเข้าใช้ระบบข้อมูลและระบบความร่วมมือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานผู้ให้บริการลูกค้า และปรับเปลี่ยนสาขาให้เป็นศูนย์บริการทางการเงินที่ครบวงจร สามารถขยายบริการแก่ลูกค้าพิเศษได้มากขึ้น

ไอบีเอ็มมิดเดิลแวร์สำหรับธุรกิจประกันภัย

ปัจจุบันบริษัทประกันภัยกำลังประสบกับแรงกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อลดแรงกดดันนี้ ไอบีเอ็ม ในฐานะผู้ให้บริการซอฟต์แวร์หลักแก่ธุรกิจประกันภัย ได้นำเสนอบริการใหม่ 5 ประเภท ได้แก่ Integrated Claims Management, Integrated Underwriting, Policy Management, Channel Distribution Integration และ Insurance Customer Insight ตัวอย่างเช่น โซลูชั่น Insurance Integrated Claims Management ของไอบีเอ็มจะช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการกับการเรียกร้องสิทธิตามกรมธรรม์ ด้วยกระบวนการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

โซลูชั่นไอบีเอ็มมิดเดิลแวร์สำหรับธุรกิจประกันภัย ได้นำเอาความสามารถของซอฟต์แวร์หลักจากไอบีเอ็ม ผนวกเข้ากับไอบีเอ็มมิดเดิลแวร์เฉพาะสาขาธุรกิจ และได้รับการเสริมสมรรถนะด้วยขีดความสามารถของกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของไอบีเอ็ม ตัวอย่างเช่น โซลูชั่น Channel Distribution Integration เกิดจากการนำเอาความสามารถของ เว็บสเฟียร์บิสซิเนส อินทริเกรชั่น (WebSphere Business Integration) ผสานกับ เว็บสเฟียร์พอร์ทัล (WebSphere Portal) และผลิตภัณฑ์ของ Tivoli โดยเสริมแรงด้วยความสามารถของมิดเดิลแวร์เฉพาะสาขาธุรกิจที่เกิดจาก อแดปเตอร์ของ WebSphere Business Integration ACORD และ Financial Services Portal Workbench Framework

ข้อมูลเกี่ยวกับ ไอบีเอ็ม

ไอบีเอ็มเป็นบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยครองความเป็นผู้นำในการช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่มานานกว่า 80 ปี ซอฟต์แวร์ ไอบีเอ็ม นำเสนอมิดเดิลแวร์และระบบปฎิบัติการที่หลากหลายสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ทั่วทุกแพลทฟอร์ม ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากโลกยุคใหม่แห่งอี-บิสิเนสได้อย่างเต็มที่ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมของซอฟต์แวร์ไอบีเอ็ม กรุณาเยี่ยมชมที่ http:// www.software.ibm.com