ไวส์ฯ ปรับโฉมเว็บไซต์ ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเลือกแบบบ้านเหมาะสมตามงบประมาณ

กรุงเทพฯ – นายภพศักดิ์ ปานสีทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวส์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทรับออกแบบและสร้างบ้านกล่าวว่า บริษัทฯได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่ภายใต้เว็บไซต์ www.wiseconsultant.co.th โดยปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างบ้านเพิ่มมากขึ้น

โดยข้อมูลของเว็บไซต์ ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ส่วนที่หนึ่ง แนะนำตัวอย่างแบบบ้านใหม่ ซึ่งบ้านแต่ละแบบจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนห้อง ขนาดพื้นที่ใช้สอย และยังได้นำแบบบ้านของลูกค้าที่สร้างเสร็จแล้วมาให้ผู้บริโภคได้ชม รวมทั้งนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างบ้าน ของลูกค้าแต่ละรายมาให้ผู้บริโภคที่สนใจได้อ่าน นอกจากนี้ จะมีส่วนที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเลือกแสดงแบบบ้านที่ใกล้เคียงความต้องการของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคเลือกข้อมูล เช่น ขนาดพื้นที่ใช้สอย, จำนวนห้อง และงบประมาณ ลงไปในเว็บไซต์ หลังจากนั้น จะวิเคราะห์ข้อมูลออกมา และแสดงแบบบ้านที่ใกล้กับความของผู้บริโภค ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะอยู่ในส่วนของแนะนำตัวอย่างแบบบ้านใหม่ (catalogue)

ส่วนที่สอง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างบ้าน เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านมีจำนวนมาก ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน ดังนั้นบริษัทในฐานะที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างบ้านมากว่า 20 ปี จึงพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำให้กับผู้บริโภค โดยจะมีข้อมูลของบริษัท และช่องทางการติดต่อต่างๆ ซึ่งพร้อมที่จะให้ผู้บริโภคติดต่อเข้ามายังบริษัทได้ทันทีผ่านทางเว็บไซต์

ส่วนที่สาม บริการลูกค้า (Customer service) แสดงข้อมูลต่างๆ ในการให้บริการลูกค้าทั้งในด้านที่เกี่ยวกับการออกแบบบ้าน รวมทั้งบริการหลังการขาย ภายหลังจากที่บ้านสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ส่วนที่สี่ เป็นส่วนของ Home Tip ซึ่งเป็น บทความเกี่ยวกับเรื่องบ้าน และการบริหารจัดการ ที่เสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุใช้สอย, ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้าน เช่น อิฐมอญของดีประเทศไทย, ท่านจะเลือกสีทาบ้านอย่างไร

ส่วนที่ห้า เป็นในส่วนของข่าวของบริษัทฯ เช่นในเรื่องของการขยายธุรกิจใหม่ๆ เช่น บริษัทฯ ร่วมกับสนามกอล์ฟ ยูนิแลนด์ จ.นครปฐม เปิดโครงการคฤหาสน์หรูในสนามกอล์ฟ รวมทั้งได้จัดตั้ง บริษัท ประติมากรรมหินทรายสยาม ร่วมกับอาจารย์สมชาย เถาทอง ดำเนินธุรกิจประติมากรรมหินทราย สำหรับลูกค้าตลาดบน

ทั้งนี้ ข้อมูลภายในเว็บไซต์ จะมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยตลอดเวลา เพื่อสนองความต้องการข้อมูลของผู้บริโภคที่ต้องการข้อมูลที่รวดเร็ว