วิทยาลัยการจัดการฯ มอบทุนนักศึกษาเรียนต่อโท

ศ.ดร.เลียงชัย ลิ้มล้องวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (นั่งกลาง) พร้อมด้วยคณาจารย์ ของวิทยาลัยการจัดการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 18 คน โดยได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 257,000 บาท เพื่อเรียนระดับปริญญาโทของวิทยาลัยการจัดการฯ โปรแกรมภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2547 ตลอดทั้งหลักสูตร