คนไทยได้ที่หนึ่ง เจโทรเทสต์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น

มร.อะซึโอะ คุโรดะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร กรุงเทพฯ มอบโล่เกียรติยศให้แก่นายนิรันดร์ ขจรรุ่งศิลป์ ผู้ทำคะแนนสูงสุดในเจโทร เทสต์ หรือการทดสอบวัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ ครั้งที่ 8 ในสนามสอบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น และมีคะแนนเป็นลำดับที่ 20 จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 3,000 คนจาก 15 ประเทศทั่วโลก

เจโทร เทสต์ ครั้งที่ 9 และ 10 จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายนตามลำดับ สอบถามได้ที่ สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) โทร. 02-258-0320-5 ต่อ 41 และ 42 และศูนย์ส่งเสริมธุรกิจในประเทศไทย เจโทร กรุงเทพฯ โทร. 02-651-8680 ต่อ 303 และ 304