เมืองลิมอจ ประเทศฝรั่งเศส เจ้าภาพงานเทศกาลประกวดการออกแบบเว็บนานาชาติ 2004

เทศกาลประกวดการออกแบบเว็บนานาชาติ 2004

ร่วมลุ้นกับการแข่งขันออกแบบเว็บนานาชาติตลอด 3 วันแบบไม่หยุดพัก รวมถึงกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการบรรยาย การอภิปราย การสาธิต นิทรรศการ และการนัดเจรจาทางธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องการ ออกแบบเว็บแบบอินเทอร์แอ็คทีฟเป็นสำคัญ

รายละเอียดของโปรแกรม

การประกวดการออกแบบเว็บที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะทำการแข่งขันกันตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีทีม นักออกแบบเว็บจากชาติต่างๆ เข้าร่วมทั้งหมด 50 ทีม และยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ได้แก่ การ บรรยาย การประชุมทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ นิทรรศการและรายการพิเศษช่วงเย็นสำหรับผู้สนใจและ ผู้ทำเว็บมือสมัครเล่นต่างๆ งานเทศกาลดังกล่าวเป็นกิจกรรมประจำปีซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ใจกลางแคว้น ลีมูแซง (Limousin) มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆ

เทศกาลประกวดการออกแบบเว็บนานาชาติ 2004 นี้ถือเป็นการช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนกันระหว่างนักออกแบบเว็บจากที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ วัฒนธรรม หรือ ภูมิประเทศ

กิจกรรมต่างๆ ในงานเทศกาลนี้ อันประกอบด้วยการประกวด การทดลองและติดตั้งระบบมัลติมีเดีย การนัดพบ ทางธุรกิจ การประชุมทางธุรกิจ งานกลางคืนซึ่งดำเนินงานโดยดีเจ การแสดงที่น่าสนใจต่างๆ และการถ่ายทอดสด สัญญาณภาพและเสียงต่างๆ เหล่านี้ จะจัดขึ้นที่เมืองลิมอจ (Limoges) ภายในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “E.S.T.E.R. Technopole” ซึ่งโดดเด่นด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแปลกตารูปทรงจานบิน

Beno?t Duverneuil ผู้จัดงานครั้งนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาส่วนภูมิภาคแคว้นลีมูแซง (Limousin Regional Development Agency หรือ L.R.D.A.) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานไว้ว่า “เทศกาลประกวดการออกแบบ เว็บนานาชาติ 2004 นี้ วางเป้าหมายไว้ที่กลุ่มผู้สนใจการทำเว็บและผู้ประกอบการด้านเว็บ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่มี เว็บออนไลน์ ผู้กำกับศิลป์ นักวางแผนงาน นักออกแบบ นักพัฒนา ผู้สร้าง ศิลปิน ผู้ดูแลเว็บ นักวิชาการ ผู้พิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เอเยนซี่ ผู้ทำสื่อและโฆษณา ก็สามารถเข้าร่วมเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจหรือพิสูจน์ศักยภาพ ของตัวเอง ความตื่นตัวที่ได้จากการแข่งขัน การแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างผู้เชี่ยวชาญต่างๆ และกำลังใจจากผู้ชมจะ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด

การแข่งขันในระดับนานาชาติ

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่ การประกวดเว็บแจม ( webjam CONTEST)
การประกวดเว็บแจม เป็นการแข่งขันกันสดๆ ระหว่างทีมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย ได้แก่ นักออกแบบกราฟฟิค ผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ นักออกแบบ ในการสร้างเว็บอินเทอร์เฟสภายใต้ หัวข้อที่กำหนดภายในเวลา 24 ชั่วโมง แบบไม่มีหยุดพัก

สำหรับเทศกาลประกวดการออกแบบเว็บนานาชาติ 2004 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ภายใต้ชื่อครีเอทีฟอินเทอร์เน็ต มาราธอน หรือ “Creative Internet Marathon” นี้ ได้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 50 ทีม โดยผ่านการคัดเลือกมาจากแปด ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส โปแลนด์ รัสเซีย แคนาดา อังกฤษ เบลเยียม สเปน และชิลี ผู้ชนะการประกวดการทำเว็บ จะได้รับรางวัลเป็นเงิน 60,000 ยูโร และได้รับเชิญให้เข้าพักในที่พักศิลปินแห่งเมืองลิมอจในช่วงปีแรกเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถต่อไป

นอกจากนี้ เทศกาลประกวดการออกแบบเว็บนานาชาติ 2004 นี้ ยังเปิดสำหรับผู้สนใจทุกท่านสามารถแข่งขัน ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อชิงรางวัล BUTTERFLY AWARDS โดยผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่น หรือมืออาชีพสามารถสมัคร เข้าร่วมแข่งขันได้โดยส่งผลงานการประดิษฐ์เว็บสองรายการ สมัครผ่านเว็บ www.webdesign-Festival.com ภายใต้หัวข้อ Butterfly Awards

การแลกเปลี่ยนความรู้และโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเว็บ

กิจกรรมในส่วน WEBDESIGN UNIVERSITY จะจัดให้มีการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการประชุม โต๊ะกลมในหัวข้อเกี่ยวข้องกับทิศทางการออกแบบเว็บในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากปัจจุบัน ได้ดำเนินมามาถึงยุคที่ อินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนามามากพอสมควร ประกอบกับวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลทำให้การออกแบบเว็บได้รับผลกระทบ โดยตรงจากหลายๆ ทิศทาง การบรรยายนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สร้างสรรค์ นักวิจัย อาจารย์ และผู้ใช้บริการในการ วิเคราะห์ แนวโน้มของการออกแบบเว็บต่อไป

ตลาดสำหรับการออกแบบเว็บนานาชาติ

ในเทศกาลนี้จะเสริมโอกาสในการพบปะและประชุมทางธุรกิจสำหรับผู้ใช้บริการ นักโฆษณา ฝ่ายการตลาด ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเอเยนซี่ด้านการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างหรือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในการประกอบธุรกิจทางเว็บออนไลน์

การพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ภายในแคว้นลีมูแซง เพื่อความเป็นผู้นำทางนวัตกรรม

แคว้นลีมูแซงและเมืองลิมอจ ศูนย์กลางแห่งการสร้างสรรค์เว็บประจำงานเทศกาลครั้งนี้
ในยุคที่อินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลและถูกนำมาใช้ในทุกๆ ที่ ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในชนบท แคว้นลีมูแซงของ ฝรั่งเศสมีการจัดตั้งเครือข่ายสหภาพ DORSAL เพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้บริการการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง (high and very high speed data transfer services) ที่ดีเยี่ยมทั้งในด้านเทคนิคและพาณิชย์ ครอบคลุมเขตพื้นที่ที่เป็น ศูนย์กลางประชากรของแคว้นลีมูแซงทั้งหมด

อันได้แก่ สภาบริหารส่วนภูมิภาค (Regional council) สภาบริหารส่วนเขต และเทศบาลเมืองลิมอจ เมืองบริฟ (Brive) เมืองตุลล์ ( Tulle) และเมืองเกเรต์ (Gu?ret) ในช่วงระหว่างปีนี้จนถึงปี 2549 เขตทั้งสามเขตของแคว้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยเขตกอร์แรซ (Corr?ze) เขตเครอส (Creuse) และเขตโอตเวียน(Haute Vienne) ซึ่งรวมแล้วมีเทศบาลอยู่ทั้งหมด 210 แห่ง จะได้รับการติดตั้งเครือข่ายการสื่อสารให้สามารถใช้บริการข้างต้นได้ จะเห็นได้ ว่า เทศกาลประกวดการออกแบบเว็บนานาชาติ 2004 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาส่วนภูมิภาคแคว้นลีมูแซงนั้นมีส่วน ช่วยให้มีการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจต่อท้องถิ่นและยังช่วยเสริมให้เกิดการลงทุนทางธุรกิจในระดับภูมิภาคอีกด้วย

“เทศกาลประกวดการออกแบบเว็บนานาชาติ 2004 เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่น่า สนใจยิ่ง เนื่องจากเป็นการผลักดันยุทธวิธีในการพัฒนาภูมิภาค ให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการส่งเสริมบริษัท ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ ที่สำคัญงานครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสพิเศษในการสรรหาผู้มีความรู้
ความสามารถ และถือเป็นศูนย์รวมในการสร้างเครือข่ายนักออกแบบเว็บมืออาชีพในระดับนานาชาติ ในปีหน้า ทางแคว้น ลีมูแซงจะเปิดใช้อาคารอเนกประสงค์สำหรับการจัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนแบ่งเป็นเขตพื้นที่พักอาศัยสำหรับ นักออกแบบที่เชิญมา พื้นที่สำหรับบริษัท ห้องวิจัยทางมัลติมีเดีย ศูนย์อบรม และพื้นที่สำหรับสาธารณชน “ Beno?t Deverneuil กล่าวอธิบาย

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้สนใจเข้าชมงาน

ท่านสามารถเข้าไปชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยาย กำหนดการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ทางธุรกิจได้จากเว็บไซต์ www.webdesign-Festival.com

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมตลาดสำหรับการออกแบบเว็บนานาชาติ (WEBDESIGN INTERNATIONAL MARKET)
800 ยูโร (ยังไม่รวม V.A.T.) สำหรับผู้ให้บริการ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระและบริษัทผู้ซื้อ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

WEBDESIGN UNIVERSITY
ภาคธุรกิจ : 100 ยูโร (ยังไม่รวม V.A.T.)
ภาคอื่นๆ : 50 ยูโร (ยังไม่รวม V.A.T.)

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตัวแทนหรือฝ่ายโฆษณาจากภาคธุรกิจผู้ประกอบการด้านการสื่อสารและเว็บ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษาด้านมัลติมีเดีย ผู้ให้การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ศิลปินนักออกแบบ ผู้สร้างสรรค์เว็บ ตัวแทนจาก สาขาอาชีพอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดงาน

สำนักงานพัฒนาส่วนภูมิภาคแคว้นลีมูแซง ( Limousin Regional Development Agency หรือ L.R.D.A.) ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 โดยได้รับเงินสนับสนุนในการดำเนินกิจการจากสภาบริหารส่วนภูมิภาคแคว้นลีมูแซงเป็นหลัก สำนักงานมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 35 คน L.R.D.A. เป็นองค์กรสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะกรรมาธิการยุโรป ทั้งนี้ สำนักงานมีความตั้งใจที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ทางการแข่งขันเพื่อการเติบโตของภาคธุรกิจในภูมิภาค โดยใช้โครงสร้างอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอันใหม่เป็นพื้นฐาน

แคว้นลีมูแซง จากพื้นที่อุตสาหกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมสู่ศูนย์รวมแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่

ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา แคว้นลีมูแซง ได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่แห่งสังคมไอทีอย่างเต็มตัว ไม่ว่าจะเป็น ความทันสมัยของเทคโนโลยีในด้านคมนาคมและสารสนเทศ อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในโครงการของยุโรปหลายโครงการ อาทิ โครงการ Practiciel (Innovation Laboratory) เป็นต้น ลีมูแซงเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางด้านธุรกิจและ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมป่าไม้ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ตลอดจนอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง นอกจากนี้ แคว้นแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางการลงทุนของ ธุรกิจที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับชาติและระดับโลก ตัวอย่างเช่น บริษัท LEGRAND, INTERNATIONAL PAPER, BRISTOL MYERS SQUIBB, UNILEVER, DANONE, ISOROY เป็นต้น

ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน Webdesign International Festival 2004 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งานสามารถติดต่อได้ที่

PRESS CONTACTS

Agence C3M • Tel. 33 (0)1 47 34 01 15 • Sophie Daudignon, sophie@agence-C3M.com
Michelle Amiard, michelle.amiard@agence-C3M.com
Webdesign International Festival • Beno?t Duverneuil • Tel. 33 (0)5 55 45 00 16 ประเทศฝรั่งเศส