น้ำมันเครื่องเอสโซ่ในรูปโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่ “กระป๋องแดง แรงพลังเสือ”

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แนะนำน้ำมันเครื่องเอสโซ่ในรูปโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่ “กระป๋องแดง แรงพลังเสือ” ซึ่งเป็นรูปลักษณ์ใหม่ทันสมัยของน้ำมันเครื่องเอสโซ่ มีการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยฝาดึงแบบวง เพิ่มความสะดวกในการใช้งานและป้องกันการปลอมปนน้ำมันและเป็นการออกแบบที่ทางบริษัทนำมาใช้ทั่วโลก น้ำมันเครื่องเอสโซ่มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรถยนต์ทุกประเภท รวมถึงรถบรรทุก รถกะบะ รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ การเปิดตัวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองเอสโซ่ครบรอบ 110 ปีด้วย

เอสโซ่ จัดรายการส่งเสริมการขายน้ำมันเครื่องเอสโซ่ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 เมษายน หรือจนกว่าของจะหมด เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเอสโซ่สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 5 ลิตร รับฟรีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเอสโซ่lสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 1 ลิตร และตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน หรือจนกว่าของจะหมด เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเอสโซ่สำหรับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 4 ลิตร รับฟรี ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องเอสโซ่ ปโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่ “กระป๋องแดง แรงพลังเสือ” มีวางจำหน่าย ณ สถานีบริการเอสโซ่, ตัวแทนจำหน่าย, ศูนย์บริการน้ำมันเครื่องทั่วประเทศ ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ISO9001:2000 ภายใต้แบรนด์เอสโซ่ในราคาเดิม

คุณวีระศักดิ์ โฆษิตไพศาล กรรมการผู้จัดการ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นบริษัทเอสโซ่ฯ กล่าวว่า “ผลการสำรวจและวิจัยผู้บริโภคทั่วโลก พบว่าลูกค้าจดจำและระลึกถึงแบรนด์เอสโซ่จากสัญลักษณ์ เสือ และสีแดง ซึ่งนำไปสู่รูปโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่มีรูปเสือ ปรากฏบนฉลากในบรรจุภัณฑ์ใหม่สีแดง นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มกิจกรรมทางการตลาดมากขึ้น เพื่อกระตุ้นและขยายส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้ได้ใช้งบประมาณสูงถึง 50 ล้านบาท”