“ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย” คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2546 ให้แก่ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่ระบบการบริหารจัดการเป็นเลิศทัดเทียมมาตรฐานโลก จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ณ หอประชุมกองทัพเรือ