อีซีเอส โฮลดิงส์ ประกาศผลการดำเนินงานปี 2546

บริษัท อีซีเอส โฮลดิ้งส์ (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์ไอทีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ประกาศศักยภาพทางธุรกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับผลประกอบการในปี 2546 โดยมีกำไรสุทธิ 6.3 ล้านดอลล่าร์ (สิงคโปร์) และรายได้สุทธิ 1.42 ล้านดอลล่าร์ เติบโตขึ้น 20% จากปี 2545 ที่ทำได้ 1.18 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สูงมาก ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคก็ตาม

นอกจากนั้นสาขาย่อยในเครืออีซีเอสฯ ทั้งหมดใน 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทย และจีน ได้กลับเข้าสู่ภาวะการค้าขายที่แข็งแกร่งดังเดิม โดยมีการเติบโตของผลกำไรก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ซึ่งสูญเสียรายได้ไปเป็นจำนวน 1.3 ล้านดอลล่าร์ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ขณะนี้ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง ด้วยตัวเลขรายได้ที่สูงขึ้นถึง 2.9 ล้าน ดอลล่าร์

ผลการดำเนินธุรกิจได้ปรับตัวขึ้นเป็นอย่างมากในไตรมาสสุดท้ายของปี 2546 จำนวนรายได้ในทุกประเทศของบริษัทในเครืออีซีเอสฯ มีตัวเลขที่สูงขึ้น รวมถึงการค้าขายภายในภูมิภาคต่างได้รับผลกำไรทางการค้ามากขึ้น หลังจากผ่านพ้นอุปสรรคในไตรมาสที่ 3 มาแล้ว ผลกำไรในไตรมาสที่ 4 สามารถเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการดำเนินการค้าภายในประเทศจีนได้หวนคืนสู่ภาวะปกติอีกครั้ง

สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีกำไรสุทธิ 4.1 ล้านดอลล่าร์ หลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายแล้ว และรายได้สุทธิจำนวน 411.3 ล้านดอลล่าร์ เพิ่มขึ้น 9.3% จากไตรมาสที่ 3 ที่ทำได้ 376.6 ล้านดอลล่าร์ในปีเดียวกัน ในช่วงสุดท้ายของงบการเงินปี 2546 กระแสเงินสดและความมั่นคงทางการเงินภายในกลุ่มของอีซีเอสฯ ได้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนถึง 20.7 ล้านดอลล่าร์ อันเนื่องมาจากความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทางการเงิน

มร.เทย์ เอ็ง โฮ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซีเอส โฮลดิ้งส์ (มหาชน) จำกัด กล่าวว่า “ความสามารถในการปรับตัวและการรักษาผลกำไรของกลุ่มไว้ได้ ทั้งๆ ที่ในปี 2546 เต็มไปด้วยอุปสรรคนานับประการเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับเรา ความแข็งแกร่งทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาทำให้เรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่า กลยุทธ์ทางธุรกิจและแหล่งทรัพยากรภายในภูมิภาคที่มีคุณภาพจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลักดันให้กลุ่มของเราก้าวไปสู่การเติบโตยิ่งขึ้นต่อไปได้”

ภายในปีงบการเงินใหม่นี้ อีซีเอสฯ มีความมั่นใจว่า สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคที่มีการปรับตัวขึ้นในเชิงบวกจะนำไปสู่การลงทุนทางด้านไอทีที่สูงยิ่งขึ้น และอีซีเอสฯ ซึ่งเป็นผู้นำหลักระดับโลกทางด้านอุตสาหกรรมไอทีจะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ด้วย รวมถึงความเชื่อมั่นว่าบริษัทสาขาย่อยของเราจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้การเข้ามาร่วมทุนล่าสุดของพีที ฮาริสมาฯ ในประเทศอินโดนีเซียจะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเช่นกันในปี 2547 นี้ “ผลดำเนิน งานโดยรวมในปี 2547 จะต้องสูงขึ้น และอีซีเอสฯ มีความเชื่อมั่นว่าผลกำไรจะต้องดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน” มร.เทย์ กล่าว