เอไอเอส โชว์กลยุทธ์ครองความเป็นหนึ่งตลาดลูกค้าองค์กรปี 2004

นายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่า “ในปี 2546 ที่ผ่านมานั้น เอไอเอส ประสบความสำเร็จในการทำตลาดลูกค้าองค์กรเป็นอย่างมาก โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรที่หลากหลายประเภทธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนเลือกใช้บริการของ เอไอเอส อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพ จีอีแคปปิตอล ไทยรัฐ ปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ Unilever Amway การประปา และ TT&T ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีจำนวนลูกค้าทั้งหมด 80,000 ราย คิดเป็นสัดส่วน 10 % จากลูกค้าเอไอเอสทั้งหมด มีรายได้รวม 3,500 ล้านบาท

สำหรับปี 2547 นี้คาดว่าจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก 25% และรายได้เพิ่มขึ้นอีก 40% โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการใช้ Solution ต่าง ๆ ในส่วนของลูกค้าองค์กร ซึ่งเอไอเอสมีการคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาตลอดเวลา ปัจจุบันมีรายได้การใช้งานต่อเลขหมายเท่ากับ 1,540 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่าการใช้งานของลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาที่มีรายได้การใช้งานต่อเลขหมายเท่ากับ 1,140 บาท/เดือน ถึง 35% โดยในปัจจุบัน เอไอเอส มีส่วนแบ่งตลาดกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน (Existing Subscribers) ถึง 60%

นายสุทธิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “เอไอเอสมีกลยุทธ์การทำตลาดลูกค้าองค์กรที่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น โดยมีการวางแผนในหลายมิติเป็นเชิงลึกคือ

1. การคิดค้นพัฒนาบริการ (Acquisition)

ภายใต้บริการเพื่อกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส สมาร์ท โซลูชั่น(AIS Smart Solution) ได้พัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และเล็กหรือ SMEs ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไป
สำหรับลูกค้า SMEs มีการนำระบบ C-Care มาช่วย ทำให้สามารถออกแบบโปรโมชั่น แพ็คเกจ ได้อย่างหลากหลายตรงกับความต้องการในใช้งานขององค์กร และเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้มากขึ้น เช่น SMEs สมาร์ทแพ็ค (SMEs Smart Pack) ให้กลุ่มลูกค้าองค์กรสามารถจัดสรรการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรและคู่ค้าได้ตามความเหมาะสมทุกขนาดและประเภทธุรกิจด้วยแพ็คเกจค่าโทรราคาพิเศษ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้องค์กร

2. การดูแลลูกค้า (Retention)

และในส่วนของลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ บริษัทได้ให้บริการลูกค้าองค์กรภายใต้บริการ เอไอเอสสมาร์ท โซลูชั่น โดยมีทีมฟิวเจอร์แล็บ ร่วมมือกับพันธมิตรรายต่าง ๆ ที่ช่วยในการพิจารณาแอพพลิเคชั่น ใหม่ ๆ มากมายพร้อมนำเสนอให้เหมาะสมกับธุรกิจในประเภทต่างๆสำหรับลูกค้าองค์กร อาทิ Virtual Private Network, Push to Talk, Mobile Office, Mobile Extension เป็นต้น

เอไอเอสได้ปรับกลยุทธ์ในการดูแลลูกค้าให้เข้มข้นขึ้นโดยจ้างที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก มาให้คำปรึกษาและแบ่งกลุ่มประเภทลูกค้า และ Segmentation ให้ชัดเจนทั้งลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และ SMEs ทำให้เรียนรู้และรู้จักพฤติกรรมลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำ CRM ให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างสรรค์กิจกรรม CRM ให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรใหญ่ๆ เป็น Special Treatment ที่พิเศษสุด เช่นเมื่อเร็วๆนี้ยังได้จัดงาน AIS CEO Forum 2004 ที่วังพญาไท ซึ่งเป็นการสัมนาระดับ CEO ที่เอไอเอสได้รับการตอบรับจาก CEO หลายท่านนอกจากนี้ยังมีช่องทางให้ลูกค้ารับความสะดวกโดยติดต่อผ่านทาง คอร์ปอเรท คอลล์เซ็นเตอร์ 1149 และเว็บไซต์ www.ais.co.th

3. กิจกรรมให้ความรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Event& Activities)

มีการจัดนิทรรศการ งานสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อแนะนำบริการ AIS Smart Solution ให้ลูกค้าได้รู้จักกว้างขวางมากขึ้น โดยในปีนี้จะมี Exhibition Roadshow ไปทั่วประเทศเป็นประจำทุกเดือน สลับกันไปทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น กิจกรรม Entertainment กิจกรรมกีฬา งานสังสรรค์ และงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้ง โครงการ AIS Smart Club ด้วย ซึ่งปีที่แล้วจัดมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้ก็จะมีการจัดต่อเนื่องและจะมีกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้น มากมาย

ซึ่งในเร็วๆ นี้ AIS Smart Solution ก็จะให้มีการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ ‘ Integrate Your Business Technology ’ ซึ่งจะเป็นการนำเสนอและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายอันทันสมัย อาทิ Mobile Office, Push To Talk, และ Virtual Private Network ที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจให้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กร วันที่ 24 มีนาคม 2547 นี้ เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล กรุงเทพฯ

“ ภายใต้บริการ AIS Smart Solution ที่กลุ่มลูกค้าองค์กรของ เอไอเอส สามารถใช้งานบนเครือข่ายและสัญญาณที่ครอบคลุมพื้นที่และในอาคาร ให้ความคุ้มค่าอย่างสูงสุด ความมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภทธุรกิจ ซึ่งจุดแข็งทั้งหมดนี้จะทำให้บริการของ เอไอเอส มีความโดดเด่นและแตกต่างจากบริการของคู่แข่ง ซึ่งจะทำให้ เอไอเอส ครองตลาดลูกค้าองค์กรในอันดับหนึ่งต่อไปได้อย่างแน่นอน ” นายสุทธิชัยสรุป