ซีแพคจับมือบริษัทระดับโลกสร้างนวัตกรรม พัฒนาการติดตามรถขนส่งคอนกรีตผ่านดาวเทียม

นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด นายอรรณพ เตกะจรินทร์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “ซีแพค” ในธุรกิจซิเมนต์ เครือซิเมนต์ไทย ผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค และ Mr. John Cromeans (ที่ 2 จากซ้าย), Senior Vice President บริษัท Command Alkon Inc. ร่วมกันลงนามในสัญญาการนำระบบคอมพิวเตอร์จาก Command Alkon Inc. มาใช้ควบคุมระบบรับจ่ายงานของซีแพค ซึ่งจะช่วยวางแผนงานได้อย่างรวดเร็ว และแสดงสถานะการทำงานของระขนส่งประสานกับระบบดาวเทียมที่ติดกับรถได้อย่างละเอียด ลูกค้าได้รับคอนกรีตรวดเร็ว ตรงเวลามากขึ้น ที่สำนักงานใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ซีแพคมีโรงงานรวมซีแพคแฟรนไชส์แล้วกว่า 200 โรงงานทั่วประเทศ ยึดหลักการผลิตสินค้าและบริการตามมาตรฐานสากล เป็นผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายแรกและรายเดียวของไทย ที่ได้รับการรับรองครบทุกมาตรฐาน ได้แก่ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025