“บางไทร ฮอสปิเฮ้าส์” บ้านเพื่อผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ

โรงพยาบาลปิยะเวท – นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท เวลเนสโฮม จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “บางไทร ฮอสปิเฮ้าส์” อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้จัดเสวนา ในหัวข้อ “Refresh up your life” โดยมี รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (กลาง) นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการมูลนิธิเพื่อพัฒนาการแพทย์ทางเลือก และนพ.บุญ วนาสิน (ขวา) ประธานกรรมการ โรงพยาบาลปิยะเวท ร่วมเสวนา