หุ้นซีเอส ล็อกซอินโฟ นักลงทุนสนใจจองซื้อท่วมท้น

(30 มีนาคม 2547) การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เผยนักลงทุนตอบรับเป็นอย่างดี และขายหมดตั้งแต่วันแรกที่เปิดจอง

ดร.ธัชพงษ์ โหตรภวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการที่บริษัทฯ เปิดให้ลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวันที่ 29-30 มีนาคมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 125 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 9 บาทนั้น ปรากฏว่าได้เสียงตอบรับจากนักลงทุนนั้นเป็นที่น่าพอใจมากความต้องการจองซื้อมีมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายเหมือนกับครั้งที่เราได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน
โดยขายหมดตั้งแต่วานนี้ ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดจองโดยหุ้นทั้งหมดได้กระจายให้กับนักลงทุนที่เป็นลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ 65%, นักลงทุนสถาบัน 32% ที่เหลือเป็นของผู้มีอุปการะคุณและลูกค้าของบริษัทฯ”

“เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ สามารถช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาการให้บริการธุรกิจอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเพิ่มโอกาศในการขยายโครงการในอนาคตได้ โดยทางกลุ่มผู้บริหารจะร่วมกันสานต่อความสำเร็จของบริษัทฯเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดและลูกค้าของรา”

“บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจในหุ้นซีเอส ล็อกซอินโฟ และช่วยให้การดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี รวมถึงทีมงานทุกฝ่ายทั้งจากที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้การระดมทุนครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้” ดร.ธัชพงษ์ กล่าว

ด้าน นายสุรัตน์ เตศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหน่าย เปิดเผยว่า “แม้ภาวะตลาดยังไม่ดีและมีปัจจัยลบกดดันอยู่ก็ตาม นักลงทุนก็ยังให้ความสนใจจองซื้อหุ้นซีเอส ล็อกซอินโฟเป็นอย่างมากผ่านผู้จัดจำหน่ายทั้ง 6 ราย โดยหุ้นทั้งหมด 125 ล้านหุ้นจำหน่ายหมดแล้ว แสดงถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนกับหุ้นซีเอส ล็อกซอินโฟ ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพการเติบโตที่สูงทั้งนี้เราคาดว่าหุ้นทั้งหมดจะเปิดให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ในวันที่ 8 เมษายนนี้ ในกลุ่มสื่อสารภายใต้ชื่อ CSL”

Note to editor: บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ซี.เอส.คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 จากการร่วมทุนระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) กับ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ รับสิทธิดำเนินงานรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม หรือ Uplink/Downlink และบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม

และบริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ทั้งเครือข่ายภาคพื้นดินภายใต้ชื่อ “CS Internet” และเมื่อเดือนมีนาคม 2546 ได้เข้ารวมกิจการกับบริษัท ล็อกซเล่ย์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ได้รับสิทธิดำเนินงานจาก กสท. เช่นกันภายใต้ชื่อ LoxInfo และเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็นบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (CS LOXINFO) และเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2547 บริษัทได้ซื้อหุ้นสัดส่วน 63.25% ในบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดทำสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง (Yellow Pages)