ปิคนิคแก๊ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ร่วมงาน Opportunity Day

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ปิคนิคแก๊ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงาน Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทฯ นำโดยนายธีรัชชานนท์ ลาภวิสุทธิสิน กรรมการผู้จัดการ (กลาง) พร้อมด้วยนายพรเจริญ ธนานาถ รองกรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) และนางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ขวา) เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย