Check Point InterSpect ปกป้องระบบเครือข่ายในองค์กรให้รอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ

Check Point InterSpect ทุกวันนี้ หน่วยงานรักษาความปลอดภัยให้กับระบบไอที ต่างมุ่งให้ความสำคัญในการวางแนวทางป้องกันระบบเครือข่ายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การบุกรุกหรือมุ่งประสงค์ร้ายต่อระบบไอทีในทุกวันนี้ ส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มาจากบุคคลภายนอกอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นผู้ใช้งานเครือข่ายภายในนั่นเอง ทั้งเครื่องแลปทอป พีดีเอ และอุปกรณ์อื่นๆ ต่างวนเวียนเข้าออกอยู่ภายในระบบเครือข่ายเป็นประจำทุกวัน จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์โดยชอบจะเป็นผู้แพร่ไวรัสให้กับเครือข่าย หรืออาจจะเป็นการกระทำที่ปราศจากเจตนาร้ายที่ปล่อยให้ผู้บุกรุกแอคเซสเข้ามาในระบบเครือข่ายโดยทางโทรจัน ฮอร์ส หรือสปายแวร์อื่นๆ

ตัวอย่างเช่น เวิร์มหลายชนิดมีการแพร่กระจายภายในเครือข่าย หลังจากที่แหล่งภายในเป็นผู้นำเข้ามา และเมื่ออุปกรณ์เครือข่ายตัวใดตัวหนึ่งได้รับไวรัส จะเกิดการแพร่กระจายไปยังอุปกรณ์เครือข่ายตัวอื่นๆ ทั้วทั้งระบบได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเวิร์มที่มีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วที่มีชื่อว่า “flash” และ “blitz” สามารถกระจายตัวไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น

และเมื่อมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้ว องค์กรจำเป็นต้องมีความตระหนักว่าการป้องกันเป็นเหตุผลที่ดีกว่า ที่จะช่วยให้องค์กรรอดพ้นจากเวิร์ม การบุกรุกเข้ามาในระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต และการคุกคามอื่นๆ ในระบบเครือข่ายภายใน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

– มีประสิทธิภาพในการบล็อคการแพร่กระจายของเวิร์มและการคุกคามที่เกิดขึ้นภายในเครือข่าย

– จัดแบ่งพท้นที่เครือข่ายในองค์กรให้เป็นโซนของการรักษาความปลอดภัย

– มีการแบ่งแยกอุปกรณ์ที่เป็นต้นตอของการคุกคามออกจากอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับไวรัส

– มอบการซัพพอร์ตที่มีคุณภาพให้กับทั้งการทำงานของ Microsoft และโปรโตคอล LAN อื่นๆ

– มีระบบการป้องกันที่พร้อมปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที