โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม

โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรมเปิดอบรมหลักสูตร Holistic Treatments สำหรับผู้สนใจซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการบำบัดโดยองค์รวม ซึ่งได้รวมเอาการนวดจากหลายศาสตร์มาร่วมไว้และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรผู้ให้บริการทางด้านธุรกิจสปาทั้งในและต่างประเทศ การฝึกอบรมครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งเนื้อหาในการอบรมประกอบไปด้วยวิชาดังต่อไปนี้

– Basic Reflexology
– Thai Massage
– Body-Mind Connectedness
– Reiki
– Basic Ayurveda
– Basic Shiatsu
– Basic Manual Lymph Drainage Massage

ตารางเรียน วันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 30 กรกฎาคม 2547 (เวลา 9.00-17.00 น.)
การบรรยาย ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
ใบรับรองผล ประกาศนียบัตรจาก Chiva-Som International Academy

สอบถามได้ที่ โทร. 02-711-5270-3 โทรสาร 02-711-5274 หรือ emma.g@chivasom.com