เดลล์และออราเคิลจับมือร่วมเป็นพันธมิตร นำเสนอระบบฐานข้อมูลระดับองค์กร ชั้นนำของโลกบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเดลล์

กรุงเทพฯ – วันนี้ เดลล์ และออราเคิลได้ทำข้อตกลงขยายความร่วมมือในการเป็น พันธมิตรร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดต้นทุนสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อธุรกิจของลูกค้าในวงกว้างมากยิ่งขึ้น การทำขอตกลงในครั้งนี้จะเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งคุ้มค่ากับการลงทุนได้อย่าง ง่ายดายยิ่งขึ้น

ความร่วมมือในครั้งนี้ยังรวมถึงข้อตกลงในการทำตลาด (go-to-market agreement) ส่งผลให้เดลล์เป็นพันธมิตรรายแรกของออราเคิลที่นำเสนอแพ็กเกจสำเร็จรูปสำหรับระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน อีดิชั่น 1 ของออราเคิล (Oracle Standard Edition One)

โดยระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน อีดิชั่น 1 ของออราเคิลจะติดตั้งมาพร้อมในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในตระกูลPowerEdge ของเดลล์ทั่วโลก เดลล์จะประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยขยายฐานลูกค้าให้มีการใช้เทคโนโลยี Grid ที่มาพร้อมกับโซลูชั่นเทคโนโลยี Real Application Cluster ของออราเคิล นอกจากนี้ ทั้งสองบริษัทจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการให้บริการแบบครบวงจรและเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสำหรับลูกค้าในประเทศจีนที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับลีนุกซ์และเทคโนโลยี Grid

ผลิตภัณฑ์ที่เดลล์และออราเคิลภูมิใจเสนอจะประกอบด้วย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ตระกูล PowerEdge รุ่น 2600 หรือ 2650 พร้อมด้วยชุดซีดีที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลของออราเคิล อีดิชั่น 1 ซึ่งมี License แนบมาพร้อมช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำสัญญาขออนุมัติการใช้ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลของ ออราเคิลได้อย่าง ง่ายดาย เพียงแค่เปิดผนึกซองเท่านั้น ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำถึงพันธสัญญาของทั้งสองบริษัท ในการผนึกกำลังเพื่อคิดค้นหาแนวทางในการลดต้นทุนให้กับลูกค้า ด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ในระดับองค์กรที่มีมาตรฐาน อาทิ ระบบฐานข้อมูลชั้นนำของโลก ซึ่งบริษัททุกแห่งสามารถนำมาใช้ได้ โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่

เดลล์และออราเคิลนำเสนอโซลูชั่นที่มีราคาไม่แพง ติดตั้งระบบง่าย ควบคุมและเติบโตอย่างรวดเร็ว
ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล อีดิชั่น 1 ของออราเคิลจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับรองรับการทำงานสำคัญๆ ขององค์กร โดยได้รับการรับรองมาแล้วว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถในการรองรับการทำงานได้สูง อีกทั้งให้ความปลอดภัย และระบบมีความน่าเชื่อถือ นับตั้งแต่ที่ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล อีดิชั่น 1 ของออราเคิล สามารถนำมาใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์รุ่น PowerEdge 2650 และ PowerEdge 2600 แบบมีหน่วยประมวลผลตั้งแต่ 1 ถึง 2 ตัว ปรากฏว่าโซลูชั่นนี้ได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานระดับแผนก และสำนักงานสาขาต่างๆ

ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางในตลาดเซิร์ฟเวอร์ของเดลล์ส่งผลให้เดลล์สามารถนำเสนอแพลทฟอร์มระบบฐานข้อมูลของออราเคิลที่ลูกค้าสามารถซื้อหามาใช้งานได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งสะดวกในการติดตั้งและบริหารจัดการ นอกจากนี้เดลล์จะทำการทดสอบและกำหนด specification สำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ PowerEdge รุ่นต่างๆ ของเดลล์ เพื่อให้รองรับกับซอฟต์แวร์มาตรฐานระบบฐานข้อมูล อีดิชั่น1 ของออราเคิล พร้อมทั้งให้บริการแบบครบวงจรเพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อของลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อซอฟต์แวร์ของออราเคิลเพียงอย่างเดียว ยังคงสามารถซื้อได้โดยตรงจากตัวแทนจำหน่ายของออราเคิล เดลล์ยังจะติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล มาตรฐาน อีดิชั่น 1 ของออราเคิล มากับเครื่องเซิร์ฟเวอร์รุ่น PowerEdge 2600 และ 2650 พร้อมจากโรงงาน พร้อมด้วยระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ของเร็ดแฮท และระบบปฏิบัติการวินโดวส์ของไมโครซอฟท์ภายในปีนี้ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างเดลล์และออราเคิล

ขยายข้อตกลงการขายสินค้าในประเทศจีน

เดลล์และออราเคิลได้ร่วมกันประกาศการขยายข้อตกลงการขายสินค้าเดิม โดยครอบคลุมถึงการขาย License การใช้ซอฟต์แวร์ของออราเคิลให้กับลูกค้าในประเทศจีน ด้วยข้อตกลงนี้ส่งผลให้ลูกค้าในประเทศจีนสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของออราเคิลร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเดลล์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีโซลูชั่นที่ครบวงจร และมีระบบที่เต็มเปี่ยมด้วยสมรรถนะการทำงานและความน่าเชื่อถือสูง อีกทั้งสามารถขยายระบบเพื่อรองรับกับความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดของออราเคิล ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลออราเคิล (Oracle database) ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Oracle Application Server) และ Oracle Collaboration Suite

ปัจจุบัน ออราเคิลได้ให้การรับรองเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตระกูล PowerEdge ของเดลล์ที่มี Red Flag DC 4.0 และระบบฐานข้อมูลออราเคิล 10g ที่ศูนย์พัฒนาประจำประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่งเรียบร้อยแล้ว โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเดลล์จะเป็นแพลทฟอร์มแรกที่ได้รับการรับรองในประเทศจีนที่สามารถรองรับระบบฐานข้อมูลออราเคิล 10g และ Red Flag Linux

เดลล์และออราเคิลยังได้วางแผนที่จะประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีระบบการบริหารจัดการแบบครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอนาคต โดยผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dell.com/oracle.

เกี่ยวกับเดลล์

เดลล์ อิ๊งค์ (Nasdaq: DELL) เป็นผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์และบริการระดับคุณภาพ เพื่อวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับลูกค้าทั่วโลก เดลล์มีรายได้เมื่อปีที่ผ่านมาสูงถึง 41.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และด้วยรูปแบบการทำธุรกิจขายตรงทำให้เดลล์เป็นผู้ออกแบบและผลิตคอมพิวเตอร์ และให้บริการตามความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งมีอุปกรณ์พ่วงต่อและซอฟท์แวร์ให้เลือกมากมาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดลล์และผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุณาแวะไปที่ เว็บไซด์ www.dell.com/ap หรือโทรศัพท์มาที่โทร. 1800-006-006 และ 0-2670-7200

เกี่ยวกับออราเคิล

ออราเคิล (Nasdaq: ORCL) เป็นบริษัทซอฟท์แวร์สำหรับใช้งานในระดับองค์กรชั้นนำของโลก ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถค้นได้ที่ http://www.oracle.com

เดลล์เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท เดลล์ อิ๊งค์

ออราเคิลเป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของบริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ
เดลล์ไม่สงวนสิทธิ์ในผลประโยชน์ใดอันเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อของผู้อื่น