ไทยอีควิพเม้นต์ รีเสิร์ช เทมินอส และไอบีเอ็ม ร่วมยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารไทย

ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท ไทยอีควิพเม้นต์ รีเสิร์ช จำกัด บริษัท เทมินอส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จับมือแสดงความพร้อมของกลุ่มพันธมิตรสามเส้าเพื่อนำเสนอโซลูชั่นระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยที่สุดที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารให้ประเทศไทย

ลูกค้ารายแรกของกลุ่มพันธมิตรดังกล่าว ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่มีการลงนามในสัญญามูลค่า 1,200 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจของธนาคารฯ ผู้บริหารทั้งสามองค์กรที่ร่วมถ่ายรูปในงานสำคัญนี้ ได้แก่ (จากซ้าย) แอนเดรียส แอนเดรียเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริการ กลุ่มบริษัท เทมินอส จำกัด นายประพันธ์ อัศวพลังพรหม กรรมการบริหาร บริษัท ไทยอีควิพเม้นต์ รีเสิร์ช จำกัด และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด