การบินไทยเปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงใหม่-จิ่งหง สนองนโยบายรัฐบาลพัฒนาเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบินในภาคเหนือ

รศ.ดร. ธัชชัย สุมิตร (ที่ 5 จากขวา แถวหน้า) กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ชนะภัย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขายของบริษัทฯ และสื่อมวลชน เดินทางไปทัศนศึกษาและจัดเลี้ยงแนะนำเส้นทางบินใหม่ของการบินไทย เส้นทาง เชียงใหม่-จิ่งหง (เชียงรุ้ง) เขตสิบสองปันนา มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

การเปิดเส้นทางบินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการบินในภาคเหนือ รวมทั้งเป็นการรองรับขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ Greater Mekong Sub-region (GMS) ในพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและภาพเนือของประเทศไทย โดยเส้นทางบินดังกล่าว เริ่มทำการบินในตารางบินฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2547 เป็นต้นไป โดยทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ ATR 72 สัปดาห์ละ 2 วัน ในทุกวันพุธ และศุกร์ สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-628-2000