พีเพิลซอฟท์โชว์ผลสำรวจลูกค้าโซลูชั่นการบริหารต้นทุนบุคลากร (HCM) ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มโฟกัสในด้านการบริหารประสิทธิภาพของกลุ่มคนทำงานในปี 2547

กรุงเทพมหานคร,– พีเพิลซอฟท์ อิงค์ จำกัด (Nasdaq: PSFT) ได้แถลงข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแบบออนไลน์ครั้งแรกด้านการบริหารต้นทุนบุคลากร หรือ Human Capital Mamagement (HCM) ของ พีเพิลพัลซ์ (PeoplePulse) ซึ่งเป็นเว็บไซด์ใหม่ถึงปัญหาเฉพาะด้าน ตั้งขึ้นเพื่อ จุดประสงค์หลักในเก็บข้อมูลเจาะลึกถึงกลุ่มคนทำงาน จากลูกค้าที่ใช้โซลูชั่นการบริหารต้นทุนบุคลากรของ พีเพิลซอฟท์ซึ่งผลที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าการบริหารประสิทธิภาพของกลุ่มคนทำงาน หรือ Workforce Performance Management จะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นอันดับสำหรับองค์การต่างๆ ในปี 2547 และนับเป็นการ เปลี่ยนแปลงจากปี 2546 ซึ่งได้เน้นไปทางด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก นอกจากนี้ ผลสำรวจยัง แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบริการตนเอง ยังคงมีความต้องการอยู่สูง

ผลการสำรวจพีเพิลพัลซ์ นับเป็นผลที่ได้จากการตอบกลับการสำรวจแบบออนไลน์ จากฐานลูกค้าที่ใช้ โซลูชั่นการบริหารต้นทุนบุคลากรของพีเพิลซอฟท์ที่มีอยู่กว่า 5000 รายทั่วโลก โดยจะมีการสำรวจเพิ่มเติม ทุกๆ สองเดือนตลอดทั้งปี 2547 นี้ ผลการสำรวจดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

– การบริหารประสิทธิภาพของกลุ่มคนทำงานจะนับเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับร้อยละ 27 ของลูกค้าโซลูชั่น HCM ของพีเพิลซอฟท์ ในปี 2547 รองลงมาร้อยละ 27 จะเป็นส่วนของพอร์ทัล และการบริการตนเอง และร้อยละ 23 จะเป็นแกนหลักของระบบทรัพยากรบุคคล

– ความสำคัญของส่วนของเทคโนโลยีพอร์ทัลและการบริการตนเองนั้น ได้เติบโตเกือบ 2 เท่าในระดับ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคลในปี 2546

– ใกล้เคียงร้อยละ 65 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้วางแผนที่จะดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบ มืออาชีพในปี 2547 ถ้าตลาดแรงงานได้ทวีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่องค์กรอื่นๆ ได้วางแผนที่จะ ใช้วิธีการจ่ายค่าตอบแทนชดเชย หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ในการรักษาบุคลากร ระดับ หัวกระทิ

สำหรับองค์กรต่างๆ มากมาย ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ อัตราการเปลี่ยนงานของพนักงาน, การฝึกอบรม, การเพิ่มผลผลิต และการชดเชย มักจะถูกเก็บอย่างไม่เป็นระเบียบในฐานข้อมูลองค์กร หรือแอ็พพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิผลด้านการผลิตของพนักงาน ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและเห็นภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานในการตัดสินใจในด้านบุคลากรและการจ่ายค่าตอบแทนชดเชยอย่างฉลาดเฉลี่ยว โซลูชั่นการบริหารต้นทุนบุคลากรของพีเพิลซอฟท์ ซึ่งประกอบ ไปด้วยเครื่องมือต่างๆ ระดับชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรม ในด้านการบริหารประสิทธิภาพของกลุ่มแรงงาน และเครื่องมือบริการด้วยตนเอง ซึ่งเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ สามารถเพิ่มค่าสูงสุดของพนักงาน สามารถจัดการ ด้านทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูด และรักษาพนักงานที่ดีเยี่ยมที่สุดไว้ได้

มร. มาร์ค แลงจ์ รองประธานฝ่ายการตลาดของ HCM กล่าวว่า “จากการสำรวจของพีเพิลพัลซ์ ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่เป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาด และความต้องการของลูกค้า ของพีเพิลซอฟท์ด้วย” มร. มาร์ค แลงจ์ ยังกล่าวเสริมว่า “ผลของการสำรวจแสดงให้เห็นในความสามารถของ การบริหารประสิทธิภาพของแรงงานตลอดทั้งองค์กร ซึ่งจะกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับ บรรดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) และผู้จัดการฝ่ายบุคคลในปี 2547 ในฐานะที่พวกเขาทำงาน เพื่อให้เข้ากันได้กับกิจกรรมต่างๆ ของพนักงานในปัจจุบัน เพื่อพาองค์กร ให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้”

พีเพิลซอฟท์ คือ มาตรฐานสำหรับ HCM ทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันโซลูชั่น HCM ของพีเพิลซอฟท์ ได้ถูกใช้ในองค์กรประมาณครึ่งหนึ่งที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับของนิตยสารฟอร์จูน 500 โซลูชั่น HCM ขององค์กร ต่าง ๆ จะช่วยให้พนักงานในองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มแรงงาน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของการจัดการ ทรัพยากรบุคคล รวมถึงปรับปรุงการเข้าถึงของพนักงานในบริการหลัก ๆ ขององค์กรให้มีดีขึ้น รวมถึงข้อมูล ส่วนบุคคลแบบบริการด้วยตนเอง

เกี่ยวกับ พีเพิลซอฟท์

พีเพิลซอฟท์ (Nasdaq: PSFT) เป็นบริษัทชั้นนำที่ใหญ่เป็นอันดับสองในการผลิตแอพพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์ สำหรับงานองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยจำนวนลูกค้าที่มีมากถึง 12,100 ราย ในอุตสาหกรรมมากกว่า 25 ประเภท และกระจายอยู่ใน 150 ประเทศ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของพีเพิลซอฟท์สามารถหาดูได้ที่ www.peoplesoft.com