เล็กซ์มาร์กชี้พรินเตอร์ all-in-one มาแรง มั่นใจสิ้นปี 47 กวาดแชร์ 20%

นายทนงค์ โรจน์ศักดิ์โสธร ผู้จัดการธุรกิจ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจำหน่ายพรินเตอร์เล็กซ์มาร์กในไทยกล่าวว่า จากผลการวิจัยข้อมูลของบริษัท เอ.อาร์. รีเสิร์ช จำกัด สรุปยอดขายพรินเตอร์รวมทุกประเภท ทั้งอิงค์เจ็ต เลเซอร์ และด็อทเมทริกซ์ ปี 2546 ที่ผ่านมา รวมทั้งหมดประมาณ 866,849 เครื่อง แบ่งเป็นยอดขายพรินเตอร์อิงค์เจ็ต 703,071 เครื่อง ยอดขายพรินเตอร์เลเซอร์ 85,466 เครื่อง และยอดขายพรินเตอร์ดอตเมทริกซ์ 77,980 เครื่อง มีมูลค่าตลาดรวมทั้งหมดประมาณ 4,965 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท เอ.อาร์. รีเสิร์ช จำกัด คาดการณ์ตลาดพรินเตอร์โดยรวมปี 2547 ว่าจะมียอดขายรวมประมาณ 922,500 เครื่อง คิดเป็นอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบกับปี 2546 ในส่วนของพรินเตอร์เล็กซ์มาร์ก ปี 2546 ที่ผ่านมา มียอดขายเฉพาะพรินเตอร์อิงค์เจ็ตประมาณ 117,000 เครื่อง คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณ 16% ส่วนในปีนี้เราตั้งเป้ายอดขายพรินเตอร์อิงค์เจ็ตประมาณ 150,000 เครื่อง คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณ 20% ของตลาดพรินเตอร์โดยรวม

นายทนงค์ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปีนี้เล็กซ์มาร์กมีนโยบายการทำตลาดพรินเตอร์มัลติฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตลาดมีแนวโน้มเติบโตสูง และเป็นตลาดที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้ เนื่องจากพรินเตอร์มัลติฟังก์ชันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าในตัวเอง และปัจจุบันผู้บริโภคนิยมเลือกใช้มากขึ้น เพราะสามารถใช้งานได้ทั้งพรินเตอร์ สแกนเนอร์ และถ่ายเอกสารภายในเครื่องเดียว และช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดพื้นที่ในการทำงาน

ส่วนแผนการทำตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าของเล็กซ์มาร์ก เดิมจะเน้นไปที่กลุ่มโฮมยูสเป็นหลัก แต่ในปีนี้จะเพิ่มการทำตลาดในส่วนของกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี และในส่วนของการประมูลโครงการของหน่วยงานราชการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีบริษัทเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงหน่วยงานราชการที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เล็กซ์มาร์กจึงเตรียมออกผลิตภัณฑ์เพื่อมารองรับการใช้งานที่เหมาะสำหรับกลุ่มโฮมยูส กลุ่มเอสเอ็มอี และหน่วยงานราชการ โดยจะมีการเปิดตัวพรินเตอร์ซีรี่ส์ใหม่ทั้งอิงค์เจ็ต, มัลติฟังก์ชัน, เลเซอร์สี และขาวดำ ประมาณปลายเดือนหน้า

นอกจากนี้เล็กซ์มาร์กยังเน้นกลยุทธ์ในการทำตลาดแบบ Local Area Marketing โดยให้บริษัทคู่ค้าของเล็กซ์มาร์กเป็นผู้วางแผนการตลาด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพตลาดในท้องถิ่นนั้นๆ โดยบริษัท ไอที ซิตี้ และเล็กซ์มาร์กจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน

นายทนงค์กล่าวถึงปัจจัยที่จะเป็นตัวผลักดันยอดขายของเล็กซ์มาร์กให้เป็นไปตามเป้าหมายในปีนี้ คือ 1. ศูนย์บริการ LexExpress มีบริการทั้งแบบ Door to Door คือส่งพรินเตอร์รุ่นเดียวกันไปเปลี่ยนให้ที่บ้านหรือที่ทำงาน และแบบ Return to Base ลูกค้านำพรินเตอร์มาที่ศูนย์บริการทั่วประเทศ ทางศูนย์ฯจะรับประกันซ่อมพรินเตอร์ภายใน 3 ชั่วโมง ถ้าซ่อมไม่เสร็จจะเปลี่ยนพรินเตอร์ให้ลูกค้าทันที 2. การจัดกิจกรรมโรดโชว์เป็นประจำทุกเดือน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มโฮมยูส และกลุ่มเอสเอ็มอี โดยตระเวนไปจัดแสดงตามห้างสรรพสินค้าประจำท้องถิ่น 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล็กซ์มาร์ก ที่เน้นเรื่องการพัฒนาความเร็วในการพิมพ์ ความละเอียดของงานพิมพ์ และความสะดวกในการใช้งาน

“สำหรับแนวโน้มตลาดพรินเตอร์ปีนี้ คาดว่าตลาดพรินเตอร์มัลติฟังก์ชัน (all-in-one) จะมีแนวโน้มเติบโตสูงมาก รวมทั้งจะมีการแข่งขันด้านดีไซน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเป็นหลัก ในส่วนของเล็กซ์มาร์กจะมีการเปิดตัวพรินเตอร์ซีรี่ส์ใหม่ ทั้งแบบอิงค์เจ็ต มัลติฟังก์ชัน และเลเซอร์ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม โดยจะเน้นเรื่องดีไซน์ที่เรียบหรู ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพการใช้งานที่คุ้มค่ามากที่สุด” นายทนงค์กล่าวสรุปท้าย