เอเชียเน็ทเปิดตัว hi speed Internet อย่างยิ่งใหญ่ที่โคราช

นายนพปฎล เดชอุดม (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย อินโฟเน็ท จำกัด นำทีมเปิดตัว hi speed Internet อย่างยิ่งใหญ่ที่โคราช โดยใช้เทคโนโลยีระบบเคเบิลโมเด็มครั้งแรกในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 10 Mbps. พร้อมตั้งให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่โคราชและจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ ในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเปิดให้บริการอินเทอร์ความเร็วสูง และบริการอินเทอร์เน็ตประเภทอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย